Intercompany leren, samenwerken aan ontwikkeling

BOSNO Intercompany Learning is een samenwerkingsverband dat in 1978 is opgericht door een aantal vooraanstaande werkgevers uit overheid en bedrijfsleven als een gezamenlijke opleidingsorganisatie voor managementontwikkeling en veranderkunde. O.a Shell, Akzo en ABN stonden aan de basis. BOSNO is een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij de partners van en met elkaar leren door netwerkontmoetingen en opleidingen. De leergangen richten zich op project-, lijn- en stafmanagers en gaan uit van praktijkleren, met actuele vraagstukken uit de eigen organisatie of die van de partners, verrijkt met theorie op academisch niveau. BOSNO biedt managers ontwikkel mogelijkheden voor strategisch inzicht om beter toegerust te zijn voor de vraagstukken die dagelijks op hen afkomen.
BOSNO is hèt voorbeeld van ‘intercompany learning’ met veel ervaring op het gebied van ervaringsleren, action learning, management development en veranderkunde.
BOSNO
Academische scholing met topadviseurs, en hoogleraren van Nederlands beste universiteiten

BOSNO Brochure 2017/2018

Komende bijeenkomsten