Dialoog diner

Datum/Tijd
11/10/2017
00:00

Categories


BOSNO 40 jaar!

Op 11 oktober organiseert BOSNO Intercompany Learning een dialoog diner voor bestuurders van Nederlandse organisaties. Prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan en filosoof Prof. Dr. René ten Bos verzorgen de inleidingen. Zo’n 25 gasten worden uitgenodigd om tijdens dit executives diner stil te staan bij de vooruitgang. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen.

De Big 5 van het Nederlands bedrijfsleven waren eind zeventiger jaren onder de indruk van de uit Engeland overgekomen leerprincipes van Action Learning, gericht op het operationeel middenkader. Destijds was er nog geen opleidingsorganisatie die een Action Learning programma kon aanbieden.  Shell, AKZO, Philips en anderen maakten van de nood een deugd en richtten een non profit stichting op, om zelf vorm te geven aan opleidingen: BOSNO, Bedrijfsopleidingen door Samenwerkende Nederlandse Organisaties.

In de loop der jaren hebben sommige bedrijven het partnerschap van BOSNO verlaten, anderen kwamen daar voor terug. Door de samenwerking met een aantal ministeries is er een levendige uitwisseling tussen privaat en publiek. De partners hebben nog steeds direct invloed op het BOSNO aanbod, en treffen elkaar met regelmaat.

Opleiden, het delen van kennis en kennissen, en het faciliteren van een netwerk van betrokken bestuurders, directeuren, managers en deelnemers vormen sinds 1978 de peilers onder BOSNO. Intercompany Learning noemen we dat nu. In het kader van het jubileum vinden er in 2017 en 2018 diverse netwerk bijeenkomsten plaats.

Tags: BOSNO, BOSNO 40jaar