Jaarthema 2016/2017

Talent ontwikkelen voor de toekomst. Dat is het jaarthema voor 2016.

In organisaties is er sprake van een opvallende verandering in het denken over talent. Dachten we tot voor kort aan (top)managers en potentials als we het hadden over talent en talentontwikkeling, nu plaatsen we het in een breder perspectief. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de top van de organisatie maar naar alle medewerkers die de capaciteit hebben bij te dragen aan de (toekomstige) prestaties van het bedrijf.

Uitgangspunt is dat iedereen kan groeien op basis van zijn of haar natuurlijke gaven en aangeleerde vaardigheden: iedereen heeft talent. Het begrip talent kan echter niet op een eenduidige manier worden gedefinieerd, omdat de context een belangrijke rol speelt. Zoals de bredere economische en sociale context van een organisatie, alsook de sector en het soort organisatie.

Als talent en de bijbehorende elementen hierop worden afgestemd is talentmanagement een effectief hulpmiddel bij de ontwikkeling van de organisatie. Het draait erom talenten te “spotten” en verder te ontwikkelen in lijn met de ambities van de medewerkers en de behoeften van de organisatie. Uiteindelijk wordt talentmanagement een integraal onderdeel van de managementfunctie. Het zal ook de traditionele rol van MD/HRD ingrijpend veranderen.

In die nieuwe MD-wereld zullen succesvolle managers, leiders en professionals zelf de regie nemen wanneer ze hun loopbaan willen verleggen, verdiepen of versnellen. Aan HR de taak om het menselijk kapitaal van de organisatie de mogelijkheden te bieden om het werk zo te doen dat de organisatie ontwikkelt, leert en concurrerend is.

Prof. Dr. Lidewey E. C. van der Sluis is verbonden aan de BOSNO leergang. Zij is parttime hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Binnen het Nyenrode Center For Leadership and Management Development heeft zij het Powerhouse ‘Competing for Talent’ opgericht. In 2012 publiceerde zij het boek “Talent is goed, ambitie is beter – Gids voor Strategisch Talentmanagement.” Citaat uit een gesprek met Lidewey: “Risicomijdend HR-beleid is dominant. We kijken naar cv’s en hoe iemand eruit ziet. Terwijl dat helemaal niets wil zeggen, want we hebben al geconstateerd dat de omgeving bepalend is voor de ontplooiing van talent. Je kunt beter iemand in de ogen kijken, dan maak je contact en kun je praten over wat iemand beweegt en wil. Bedrijven die willen groeien, moeten mensen de ruimte geven.”

BOSNO

Zorgen dat iets daadwerkelijk verandert, gaat over prutsen en proberen