Perspectief in Ontwikkeling

Organisaties bestaan uit mensen, die een veelheid aan vraagstukken handlen, elke dag weer, steeds meer, en steeds sneller. De samenleving waarin ze opereren kent een toenemende dynamiek met een veelheid aan thema’s op economisch, maatschappelijk, technisch en sociaal gebied. Goed anticiperen en voortdurende ontwikkeling is de uitdaging. Dat is de kunst van veranderen, veranderkunde dus.

We geloven dat veranderkunde vooral bestaat uit beweging en ontwikkeling creëren door te kijken naar de geschiedenis, technologie, kennissystemen, machtsverhoudingen, patronen en gewoonten van organisaties en mensen.

BOSNO Intercompany Learning
Bij BOSNO leer je over veranderen in je directe, eigen omgeving, door in teamverband te werken aan een strategisch praktijkvraagstuk van je eigen organisatie, of aan vraagstukken van andere organisaties. Beide is mogelijk bij BOSNO door het intercompany principe, waarbij de partners zelf deze keuze kunnen bepalen. De theorie wordt aangereikt door gerenommeerde adviseurs en de beste hoogleraren van de Nederlandse Universiteiten. Het leren geschiedt op de principes van Action Learning.

Gelijk met het werken aan je praktijkopdracht leer je over je eigen verander- ontwikkelproces, en over de actuele veranderopgaven van je mede-deelnemers in de leergang Perspectief in Ontwikkeling door interactie met elkaar, met opdrachtgevers, leercoaches en docenten. Dat is dus meer dan modellen en kennis alleen. Zo ben je beter in staat uitvoering te geven aan je huidige en toekomstige rollen en taken.

De principes van Action Learning

  • Een trektocht naar resultaat
  • Een vorm van leren door te doen en te vragen
  • Eigen verantwoordelijkheid nemen
  • Het centraal stellen van eigen taken en uitdagingen
  • Van en met elkaar leren

 

 

BOSNO OP SOCIAL MEDIA

BOSNO

Academische scholing met topadviseurs, en hoogleraren van Nederlands beste universiteiten