Secretariaat

Mijn naam is Nanke Kramer. Sinds december 2015 draag ik zorg voor de ondersteuning van Stichting BOSNO en bestier het secretariaat. Vaak ben ik het eerste aanspreekpunt.

Enerzijds ondersteun ik als bureausecretaris het bestuur met de uitvoering van haar taken en het reilen en zeilen van de Stichting. Anderzijds zorg ik voor een goede ondersteuning op het gebied van organisatie en administratie.

Waarom ik graag voor BOSNO werk: ik geloof in het continu leren van elkaar en delen van kennis waarbij het “Rijnlandse denken” de basis vormt. Zelf voel ik me thuis in een omgeving waarbij publieke en private organisaties samenwerken en van elkaar leren. De leergang biedt een mooie combinatie van praktijkgericht leren en theorische denkkaders over verander- en organisatiekunde. Ik heb nauw contact met het bestuur en de programmamanager en daarnaast ook met de deelnemende partijen en prospects, de inleiders, de deelnemers en de leveranciers van bijvoorbeeld de locaties: van Hindeloopen tot Zeist.

BOSNO inspireert en is mensgericht. Dat er veel veranderingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen tijd biedt nieuwe kansen en geeft energie. Ik houd van doorontwikkelen, ook al moet je het goede behouden.

Nanke Kramer
E: secretariaat@bosno.nl
T: +31 (0)6 475 969 75

BOSNO OP SOCIAL MEDIA