Bestuur en Programmaraad

BOSNO is een non-profit organisatie. Uit de deelnemende partners wordt het bestuur samengesteld. Zij werken onbezoldigd, en zien toe op de samenstelling van de leergangen, de financiën, het aanstellen van personeel, het netwerk etc. Heeft u interesse om als partner te participeren in BOSNO, neem dan contact met ons op.

Sander Eijgenraam

Directievoorzitter | Namens Movares Groep BV
Voor Sander Eigenraam, nu CEO bij Movares, is zijn eigen training in 2004/2005 bij BOSNO voor hem ‘de eerste training was die er echt toe deed’. ‘Ik heb daar leren nadenken over dingen die ik eigenlijk al had geaccepteerd’, aldus Eijgenraam. Hij typeert BOSNO als een intercompany training waarbij het al doende leren centraal staat. ‘Het is belangrijk voor bedrijven om dit juist voor het middenkader goed te regelen. Die laag moet het op termijn gaan doen.’ Het opleiden van management potentials samen met andere bedrijven, profit en non-profit organisaties, is met name van belang. In de leergang krijgen de deelnemers uitdagende inleiders en sprekers en voeren een opdracht uit bij een andere partnerorganisatie. “De beleving is belangrijk.” Zijn ambitie als voorzitter is om BOSNO “aansprekend en toekomstgericht” te maken.

Ad van Beek

Penningmeester | Namens Movares Groep BV
"Mijn naam is Ad van Beek en sinds 2007 verantwoordelijk voor het sociaal beleid van Movares, een van de grotere advies- en ingenieursbureaus van Nederland. Als HR directeur ben ik ondermeer verantwoordelijk voor het opleiding- en ontwikkelingsbeleid van Movares. Dat is een cruciaal onderdeel in een organisatie van hoog opgeleide professionals. Onze mensen moeten kunnen groeien. Zowel vakinhoudelijk als op het gebied van competenties. Ze moeten begrijpen hoe een organisatie met strategische dilemma’s omgaat en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Daarmee krijgen we betrokken en loyale medewerkers die hun denkkracht kunnen aanwenden om onze organisatie en de klanten beter te maken.Participerende organisaties zijn ook direct “eigenaar” van BOSNO omdat zij het bestuur van BOSNO vormen. Daardoor hebben we als Movares directe invloed op het programma en het leerconcept. Het concept van de ontdekkingstocht, de opdracht als rode draad en het leren van en met andere organisatieculturen is een gouden formule. Deelnemers komen steevast als “herboren” uit de leergang. Wij participeren al ruim tien jaar in BOSNO. Voor de doelgroep van startende leidinggevenden, proces- of projectmanagers, geeft het een fantastisch inkijkje in de strategische dilemma’s waar je als organisatie mee worstelt. BOSNO stijgt door haar aanpak en wijze van leren en ontdekken uit boven elke andere “theoretische leergang”. Het is een verrijking voor de deelnemers en daarmee voor onze organisatie."

Hans Pieter Stekelenburg

Secretaris | Namens Ministerie van Financiën
Ik ben Hans Pieter Stekelenburg, werkzaam bij bij het Ministerie van Financien (Directoraat Generaal Belastingen). Als bestuurslid wil ik bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding en het uitbreiden van het netwerk van aangesloten organisaties.​ Naast BOSNO ben ik ook bestuurlijk actief in de wereld van het Rotterdamse amateurtheater. Vaak ben ik ook zelf bezig als toneelspeler op de planken. De leergang van BOSNO onderscheidt zich van andere bedrijfskundige opleidingen door de grote diversiteit van aangesloten organisaties en de mogelijkheid om in teamverband een veranderkundige opdracht uit te voeren bij een van de andere aangesloten organisaties. Een gouden kans om vanuit vertrouwelijkheid van binnenuit bij andere organisaties op strategisch niveau mee te kijken en te leren. Daarnaast onderscheidt BOSNO zich door de opzet als stichting met een bestuur, waarbij de aangesloten organisaties invloed kunnen uitoefenen op de opzet van de opleiding.

Marjanne Rauh

Lid Programmaraad | Namens de Nationale Politie
"Bij de Nationale Politie ben ik werkzaam binnen de Directie HRM als Strategisch MD adviseur. Mijn motivatie om mij in te zetten voor BOSNO komt voort uit het bij willen dragen aan de ontwikkeling van mensen in organisaties, zodat ze kunnen worden wie ze in potentie zijn. Dat is het centrale thema in mijn loopbaan. Het spanningsveld van arbeidsrelaties, de balans tussen individuele belangen en organisatie belangen, vind ik boeiend. Dat spanningsveld wordt in het programma BOSNO voortdurend geraakt, opgerekt en onderzocht. Ook als ik geen lid was, zou ik het BOSNO programma van harte aanbevelen. Omdat binnen het programma het individu uitgedaagd en ondersteund wordt in de ontdekkingsreis om vanuit talent en eigenheid te ontwikkelen. Het feit dat het BOSNO programma gebaseerd is op het Action Learning principe (leren in de werkcontext aan de hand van echte werkvraagstukken), is hierbij ondersteunend. Binnen de Politie is het BOSNO programma dan ook al jaren een zeer gewaardeerd ontwikkeltraject."

Ingrid de van der Schueren-Brouwer

Lid Programmaraad | Namens het Ministerie van Defensie
"Als hoofd van het cluster Management Development (MD) burgerpersoneel bij het Ministerie van Defensie ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van MD-beleid en instrumenten voor loopbaan- en competentiemanagement voor de (sub)top van de defensieorganisatie. De coördinatie en de begeleiding van rijkstrainees valt tevens onder verantwoordelijkheid van dit cluster. Als lid van de Programmaraad van BOSNO denk ik graag mee aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de leergang PIO van BOSNO. Zelf heb ik met veel plezier aan deze leergang deelgenomen.