Inleiders 2016/2017

Prof. dr. Geert de Jong, hoogleraar bedrijfswetenschappen

10 & 24 november 2016
Prof. dr. Geert R.A. de Jong (1945) studeerde sociologie in Utrecht. In 1974 kwam hij in dienst bij Van Dien & Co als organisatieadviseur, waar hij in 1981 partner werd. Adviesterreinen waren onder meer strategie, topstructurering en personeelsmanagement. Hij heeft diverse bestuursfuncties vervuld binnen Coopers & Lybrand en PricewaterhouseCoopers, zowel in Nederland als internationaal. Na zijn afscheid in 2002 is hij partner geworden bij SMC. Naast zijn advieswerk is hij als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Zijn interesse gaat nog steeds uit naar vraagstukken op het gebied van besturing, strategie en personeelsmanagement.

Drs. Jaap Peters, organisatiekundige

11 & 25 november 2016
Jaap Peters (1956) is organisatiekundige. Studeerde Bedrijfskunde (drs.) in Delft aan de Interdisciplinaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB). Hij is medeoprichter van ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’ dat is gevestigd in Zwammerdam. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatie-activist. Hij is gastdocent op verschillende universiteiten: Business Universiteit Nyenrode (voor het vak strategie), Universiteit Wageningen (voor het vak innovatie) en Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (voor het vak Introductie in de Chaostheorie). Hij is medeoprichter van het kwartaalblad Slow Management, schreef tal van publicaties en draagt bij aan een reeks van websites.

Drs. Hanke Lange, organisatie-en bestuursadviseur

12 & 27 januari 2017
Drs. Hanke Lange (1952) is ruim 30 jaar werkzaam als organisatie- en bestuursadviseur. De laatste 15 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in bestuurlijke effectiviteit. Hij wordt betrokken bij evaluaties in de top van de onderneming. Hij wordt gevraagd mee richting te geven aan de werking van de topstructuur, aan het versterken van de bestuurlijke effectiviteit en aan het herwinnen van onderling vertrouwen. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in het objectiveren en oplossen van spanningen tussen zware professionals (medisch specialisten, advocaten, organisatieadviseurs).

Professor dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement

13 & 26 januari 2017
Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en directeur van de Nyenrode Powerhouse ‘Competing for Talent’. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en bekleedt een aantal toezichthoudende functies. Zij heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan en schreef onder meer de boeken Competing for talent’ (2009) en ‘Talent is goed, ambitie is beter’ (2012). Zij heeft in september een voorzet gegeven voor het jaarthema 2016-17 over talentontwikkeling en - management.

Professor dr. Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation

9 & 24 maart 2017
Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit en is als universitair hoofddocent en senior projectleider verbonden aan het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties (zie bijvoorbeeld zijn boeken ‘Teamleren, theorie en facilitatie’, en ‘Organisatiedynamica’ dat werd genomineerd voor managementboek van het jaar 2006). Naast zijn universitaire werkzaamheden is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement. Ook adviseert hij een aantal adviesbureaus over hun werkwijze, strategie en adviesmethodes.

Drs. Leike van Oss, organisatieadviseur

10 maart 2017
Leike van Oss studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en is partner bij Organisatievragen (www.Organisatievragen.nl). Als adviseur houdt zij zich bezig met organisatieontwikkelingstrajecten, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma's voor ervaren veranderaars.

Drs. Jaap van t Hek

23 maart 2017
Jaap van 't Hek (1953) wordt gedreven door zijn fascinatie over het feit dat er zoveel goed gaat in een organisatie, dit soms ondanks de wijze waarop het georganiseerd is. Hij was ooit vormingswerker met werkloze Surinamers en Antillianen, beleidsmedewerker op het Amsterdamse stadhuis en organisatieadviseur bij NCIV, GITP en De Galan & Voigt. Sinds 1997 werkt hij voor zichzelf in Organisatievragen, sinds 1999 samen met Leike van Oss. Van 2000 tot 2004 was hij partner bij DeRoo Interim. Daarnaast is hij sinds 1992 als docent werkzaam op zijn eigen vakgebied(en) en verbonden aan Sioo, postdoctorale opleidingen voor adviseurs en interim-managers (SIOO). Hij is Master of Change Management (MCM), Certified Management Consultant (CMC) via de Orde van Organisatieadviseurs en hij is als een van de weinigen Master of Rather Successful Change (MRSC).

Professor Dr. Henk Oosterling, filosoof, Nederlands kampioen Kendo

18 mei 2017
Henk Oosterling is filosoof, Nederlands kampioen Kendo, oprichter van Vakmanstad Rotterdam, een onderwijs concept voor kinderen uit achterstandswijken, schrijft en publiceert. Hij is als universitair docent Filosofie verbonden aan de Erasmus Universiteit. Als filosoof, Japan-kenner en voormalig Nederlands kendo-kampioen raakte hij gefascineerd door het Japanse denken en doen. Hij vergelijkt de westerse tradities met de oosterse en ziet niet alleen grote verschillen, maar ook opvallende overeenkomsten tussen boeddhistisch en westers denken naar voren komen. "We moeten ons in de wereld begeven vanuit een nieuwsgierige en geïnteresseerde houding, niet gehinderd door allerlei verwachtingen en ingebeelde angsten. En dus ook niet door misplaatste wensen en opgedrongen verlangens."

Drs. Wieger Janse, Organisatie adviseur

18 mei 2017
Wieger Janse studeerde HBO Chemische Technologie, Massacommunicatie aan de Universiteit van Utrecht en behaalde zijn titel als Industrieel- en Organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is veelgevraagd docent bij verschillende instituten voor organisatie en persoonlijke ontwikkeling. Is specialist in systemisch veranderen, maakt in zijn werk gebruik van organisatieopstellingen. In 2011 richtte hij zijn adviesbureau op Janse & Broeders voor samenwerking in en tussen organisaties.

Professor dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

1 juni 2017
Professor dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2017 is hij benoemd tot Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. In de afgelopen jaren heeft hij lezingen en cursussen gegeven voor verschillende organisaties en bedrijven. Van 1999 tot 2003 was hij redactielid van M&O (bekendste Nederlandstalige wetenschappelijk managementtijdschrift). Ook is hij redactielid geweest van het tijdschrift Filosofie in Bedrijf. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. In 2014 verscheen zijn boek Water, een geofilosofische geschiedenis (Boom, 2014) . Met zijn boek 'Bureaucratie is een inktvis' over het ongrijpbare karakter van de bureaucratie, won hij vorig jaar de Socrates prijs.