Inleiders 2017/2018

Marga Janse, HRD- professional

Intervisie gedurende gehele PIO traject
Marga Janse (1958) is als onderzoeker in de medische wetenschap begonnen. Studeerde, naast haar werk als onderzoeker (VU en Wageningen UR), HRD (Human Resource development, MSc) bij de Universiteit Twente. Zij noemt zich liever procesregisseur dan coach of trainer. Zij is eigenaar van innovatiefLerenLeren (sinds 2006) en is geboeid door hoe mensen zich ontwikkelen en hoe ze leren. De vraag ‘hoe zit dat...?' is de rode draad bij het begeleiden, faciliteren en trainen of ondersteunen van medewerkers. Zij is gastdocent op de VU (Entrepreneurship in the life sciences) en verbonden aan het Athena instituut van de VU (Institute for Research on Innovation and Communication in Health and Life Sciences). Heeft voor WUR, diverse ziekenhuizen, fysiotherapie praktijken en Hogescholen trajecten ontworpen waarbij leren, veranderen en innoveren centraal staan. www.innovatieflerenleren.nl

Ad Reijbroek, organisatie adviseur

1 tm 3 november 2017
Ad Reijbroek (1955) is trainer/adviseur, heeft zich gespecialiseerd in ervaringsleren en action learning in veranderprogramma’s. Na een loopbaan als manager private banking en projectleider/ begeleider van corporate leren in financieel dienstverlening, is hij sinds 1998 als zelfstandig adviseur werkzaam in veranderingstrajecten in de industrie, dienstverlening en de energiesector. Geïnspireerd door de moderne socio-techniek en als action Learning coach werkt hij samen met betrokkenen om zicht te krijgen op patronen in hun organisatie en hun eigen rol daarin. Vanuit zijn overtuiging; ‘you are crew not passenger’, is hij sinds 2000 betrokken bij de eerste module van het programma Perspectief in ontwikkeling. Ad heeft een grote passie voor watersport hetgeen hij graag combineert met zijn trainingen.

Drs. Wieke van der Heide

22 en 29 november 2017
Wieke van der Heide (1977) studeerde Politicologie & Internationale Betrekkingen aan de UvA. Hierna werkte zij als beleidsadviseur voor de Rijksoverheid en maakte van daaruit de overstap naar het adviesvak. Zij werkte voor (KplusV organisatieadvies en Boer&Croon en is sinds 2015 zelfstandig consultant. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van strategische veranderkundige vraagstukken, zowel bij profit- als non-profit organisaties. Haar grote interesse gaat uit naar de ontwikkeling van vernieuwende aanpakken en concepten, zoals op het moment Business Film School. Ze combineert consultancy en haar passie voor video bij haar adviespraktijk.

Wouter Hart, organisatie adviseur, schrijven, spreker

23 en 30 november 2017
Wouter Hart (1980) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming. Na een carrière in kwaliteits- proces- en verandermanagement, en organisatieadviseur bij diverse bureau’s, richtte hij in 2012 na het schrijven van zijn gelijknamige bestseller zijn eigen bureau op: Verdraaide Organisaties. Hij is geïnspireerd door de zoektocht hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei. In het vinden van de juiste balans blijkt de ‘Bedoeling’ een praktisch en noodzakelijke sleutel te zijn. Onderweg geven mensen aan de zoektocht naar de kern geheel eigen betekenissen aan veranderwensen, die organisatieveranderingen in een ander perspectief plaatsen. Wouter is een veelgevraagd spreker op congressen, hoge scholen, en overige opleidingen. Hij is daarnaast adviseur voor organisaties die de kern van hun dienstverlening weer scherp willen organiseren.

Drs. Jaap Peters, organisatiekundige

24 en 30 november 2017
Jaap Peters (1956) is organisatiekundige. Studeerde Bedrijfskunde (drs.) in Delft aan de Interdisciplinaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB). Hij is medeoprichter van ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’ dat is gevestigd in Zwammerdam. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatie-activist. Hij is gastdocent op verschillende universiteiten: Business Universiteit Nyenrode (voor het vak strategie), Universiteit Wageningen (voor het vak innovatie) en Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (voor het vak Introductie in de Chaostheorie). Hij is medeoprichter van het kwartaalblad Slow Management, schreef tal van publicaties en draagt bij aan een reeks van websites.

Drs. Gerard Citroen

23 november en 1 december 2017
Gerard Citroen (1959) heeft een uitgebreide carrière in binnen- en buitenland, op gebied van sales, inkoop, marketing, uitgeverij, onderwijs, organisatieadvies, ICT, organisatieontwikkeling en programmamanagement. Naast zijn rol als strategisch adviseur en partner in diverse adviesorganisaties is hij werkzaam voor de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, NCD, waarvan ruim 1500 bedrijven deel uitmaken. Hij richtte de NCD-Academy op, en ontwikkelde daarvoor opleidingen op gebied van leiderschap en governance.

Drs. Jan de Hollander

24 november en 1 december 2017
Jan de Hollander (1950) studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en opleidingen voor organisatieadvies. Hij werkte een aantal jaren voor de (semi)overheid, en vervolgde zijn carriere als organisatieadviseur. Hij is geassocieerd partner bij Van de Bunt,en adviseert overheden, instellingen en organisaties van professionals over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de-)centralisatievraagstukken, netwerk- en krachtenveld analyse en regie. Jan is gefascineerd door complexe organisatievraagstukken. Hoe bestuur je organisaties op een manier die ruimte geeft en energie losmaakt? Wat is dan "in control" zijn? Hij propageert anders te kijken, waardoor betere oplossingen gerealiseerd kunnen worden, of is aanvaarden beter dan oplossen?

Drs. Hanke Lange, organisatie-en bestuursadviseur

2018
Drs. Hanke Lange (1952) is ruim 30 jaar werkzaam als organisatie- en bestuursadviseur. De laatste 15 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in bestuurlijke effectiviteit. Hij wordt betrokken bij evaluaties in de top van de onderneming. Hij wordt gevraagd mee richting te geven aan de werking van de topstructuur, aan het versterken van de bestuurlijke effectiviteit en aan het herwinnen van onderling vertrouwen. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in het objectiveren en oplossen van spanningen tussen zware professionals (medisch specialisten, advocaten, organisatieadviseurs).

Professor dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement

12 & 25 januari 2018
Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en directeur van de Nyenrode Powerhouse ‘Competing for Talent’. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en bekleedt een aantal toezichthoudende functies. Zij heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan en schreef onder meer de boeken 'Competing for talent’ (2009) en ‘Talent is goed, ambitie is beter’ (2012), hetgeen de basis was voor het jaarthema 2016-17.

Professor dr. Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation

6 en 23 maart 2018
Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit en is als universitair hoofddocent en senior projectleider verbonden aan het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties (zie bijvoorbeeld zijn boeken ‘Teamleren, theorie en facilitatie’, en ‘Organisatiedynamica’ dat werd genomineerd voor managementboek van het jaar 2006). Naast zijn universitaire werkzaamheden is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement. Ook adviseert hij een aantal adviesbureaus over hun werkwijze, strategie en adviesmethodes.

Drs. Leike van Oss, organisatieadviseur

7 en 22 maart 2018
Leike van Oss studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en is partner bij Organisatievragen (www.Organisatievragen.nl). Als adviseur houdt zij zich bezig met organisatieontwikkelingstrajecten, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma's voor ervaren veranderaars.

Professor dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

31 mei en 7 juni 2017
Professor dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2017 is hij benoemd tot Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. In de afgelopen jaren heeft hij lezingen en cursussen gegeven voor verschillende organisaties en bedrijven. Van 1999 tot 2003 was hij redactielid van M&O (bekendste Nederlandstalige wetenschappelijk managementtijdschrift). Ook is hij redactielid geweest van het tijdschrift Filosofie in Bedrijf. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. In 2014 verscheen zijn boek Water, een geofilosofische geschiedenis (Boom, 2014) . Met zijn boek 'Bureaucratie is een inktvis' over het ongrijpbare karakter van de bureaucratie, won hij in 2016 de Socrates prijs. Onlangs verscheen zijn boek 'Dwalen in het antropoceen' waarin hij constateert dat we leven in grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwesties, zoals klimaatverandering.

Bert Mulder

11 en 26 januari 2018
Met een achtergrond in de psychologie en futurologie was Bert Mulder was tien jaar lang hoofd ICT van omroeporganisatie Veronica en werkte daarna als zelfstandig adviseur. Eind jaren negentig was hij informatieadviseur van de Tweede Kamer. In 1999 richtte hij de InformatieWerkplaats op, een denktank op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. Bij dit bedrijf is hij elf jaar betrokken geweest als partner. In de zomer van 2002 werd Mulder benoemd tot lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool. Binnen dit lectoraat richt hij zich op ICT-toepassingen voor zorg en overheid. Hij is veelgevraagd inleider, docent bij opleiders zoals SIOO, en bij diverse universiteitsprogramma's. Hij is bestuurslid van de Stichting Rechtszekerheid Digitaal, verschillende culturele instellingen en lid van het Europees Cultureel Parlement.