Voor wie

De BOSNO leergang Perspectief in Ontwikkeling is bedoeld voor potentials/managers voor staff- en lijnfuncties, kwartiermakers, project- of programmaleider en senior specialisten. 

Je bent werkzaam in het grensgebied tussen het operationele en het strategische domein van de organisatie, en als ‘middenmanager’ steeds vaker actief bij veranderingen betrokken worden. Dat zijn flinke uitdagingen, waar de leergang een goede ondersteuning voor biedt door de combinatie van praktijk en theorie.

Vereist opleidingsniveau /ervaring
Hoewel scholingsachtergronden verschillend kunnen zijn, wordt uitgegaan van academisch denk- en werkniveau. Belangrijk is dat kandidaten gemotiveerd aan de leergang beginnen, wat wil zeggen:
- De opleiding sluit aan bij jouw loopbaanperspectief, je hebt minimaal ca. 10 jaar werkervaring;
- Je wordt niet door de werkgever verplicht deel te nemen, maar kiest uit eigen overtuiging. Wel is het belangrijk om je inschrijving samen met of via je HR afdeling te realiseren. Zij hebben een belangrijke ondersteunende rol tijdens de leergang, en jouw leerproces.

De opzet van de leergang vereist motivatie en betrokkenheid, inzet en de bereidheid om te leren van en met elkaar. Het is ook logisch dat je zelf verantwoordelijk bent voor het actief en anticiperend managen van het eigen leerproces. Je hebt zelf een belangrijke inhoudelijke inbreng in je team middels eigen casuïstiek, onderzoek en ideeën.

Leren met een bedrijfsteam, of in gemengde teams
Er zijn twee mogelijkheden:

  • Leren met je eigen collegae in een bedrijfsteam: Tijdens de doorlooptijd van de leergang werken bedrijfsteams intensief aan een van het jaarthema afgeleide onderzoeksopdracht, verstrekt door directie/raad van bestuur.
  • Leren met deelnemers uit andere organisaties met gemengde teams. Daarin werken de deelnemers samen aan een opdracht van de directie van één van de organisaties die participeren in BOSNO.

BOSNO OP SOCIAL MEDIA

BOSNO

Voor middenmanagers, actief bij veranderingen in organisaties