Voor wie

De BOSNO leergang Perspectief in Ontwikkeling is bedoeld voor potentials voor integrale managementfuncties, projectleiders en sr. specialisten. Ook nieuwe deelnemers, en organisaties die nog geen deel uitmaken van de stichting BOSNO, zijn van harte welkom. 

Je bent werkzaam in het grensgebied tussen het operationele en het strategische, bestuurlijke domein van de organisatie, en als ‘middenmanager’ steeds vaker actief bij veranderingen betrokken worden. Dat zijn flinke uitdagingen, waar de leergang een goede ondersteuning voor biedt door de combinatie van praktijk en theorie.

Als deelnemer aanvaardt je met een team van ca. deelnemers een veranderkundige opdracht, maken jullie zelf een analyse, formuleer je een plan van aanpak dat vervolgens óók uitvoerbaar is, wordt je verrijkt met theorie en presenteer je na een intensieve periode een advies aan je opdrachtgever. Het resultaat is dat je je kennis, vaardigheden vergroot, je attitude om veranderingen en verbeteringen zelf te initiëren, effectief uit te voeren ontwikkelen en de vaardigheden om eigen medewerkers hierbij te begeleiden.

Vereist opleidingsniveau /ervaring
Hoewel scholingsachtergronden verschillend kunnen zijn, wordt uitgegaan van academisch denk- en werkniveau. Belangrijk is dat kandidaten gemotiveerd aan de leergang beginnen, wat wil zeggen:
- De opleiding sluit aan bij jouw loopbaanperspectief, je hebt minimaal ca. 10 jaar werkervaring;
- Je wordt niet door de werkgever verplicht deel te nemen, maar kiest uit eigen overtuiging.

De opzet van de leergang vereist motivatie en betrokkenheid, inzet en de bereidheid om te leren. Het is ook logisch dat je zelf verantwoordelijk bent voor het actief en anticiperend managen van het eigen leerproces. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat alle deelnemers zelf een belangrijke inhoudelijke inbreng leveren middels eigen casuïstiek, onderzoek en ideeën.

Leren met een bedrijfsteam, of in gemengde teams
Er zijn twee mogelijkheden:

  • Leren met je eigen collegae in een bedrijfsteam: Tijdens de doorlooptijd van de leergang werken bedrijfsteams intensief aan een van het jaarthema afgeleide onderzoeksopdracht, verstrekt door directie/raad van bestuur.
  • Leren met deelnemers uit andere organisaties met gemengde teams. Daarin werken de deelnemers samen aan een opdracht van de directie van een van de organisaties die participeren in BOSNO.

BOSNO OP SOCIAL MEDIA

BOSNO

Voor middenmanagers, actief bij veranderingen in organisaties