Data 2016/2017

De leergang Perspectief in Ontwikkeling (PIO) 2016 vangt aan in november en eindigt eind mei, begin juni 2017.

Er wordt uitgegaan van ca. dertig deelnemers,dat zijn twee groepen van ieder 15. De eerste bijeenkomst is een gezamenlijke blok van drie dagen voor kennismaking, opdrachtverdeling en team samenstelling. Daarna splitst de groep zich in tweeën, in verband met de ideale groepsgrootte tijdens de modules. Bij de drie door de deelnemers zelf georganiseerde bedrijfsbezoeken ontmoeten de deelnemers elkaar weer. Ook de terugkomdagen kunnen worden gecombineerd, naar wens van de deelnemers.

De data zijn:
data_2

BOSNO OP SOCIAL MEDIA

BOSNO

De leergang heeft 5 bijeenkomsten van 3 dagen, in 8 maanden