Dr. Edwin Kaats, organisatie adviseur

Edwin kaats is organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken m.b.t. samenwerking. Het verbinden van mensen en organisatie is zijn passie. Hij draagt bij tot het beter functioneren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties door erover te adviseren, door procesregie en door te doceren, onderzoek te doen en erover te publiceren. Hij promoveerde op het proefschrift Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken uit bestuurlijk perspectief (2008), samen met Wilfrid Opheij, met wie hij ook bureau Common Eye oprichtte.

edwinkaats.nl

Edwin Kaats

Msc. Ricardo Uijen, strategisch adviseur 

Ricardo Uijen studeerde Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg.  is partner bij Thaesis. Daarvoor heeft hij een aantal eigen ondernemingen gehad en gewerkt als freelancer in de financiële sector.

Ricardo adviseert over strategie en organisatie in onder andere zorg, media, finance en zakelijke dienstverlening. Naast zijn werk is Ricardo betrokken bij een aantal maatschappelijke initiatieven en ondernemingen.

thaesis.nl

Prof. ir. Matthijs van Dijk, Hoogleraar Mobiliteitsontwerp

Matthijs van Dijk is hoogleraar Mobiliteitsontwerp aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van TU Delft.

In 1992 richtte hij zijn Amsterdamse ontwerpadviesbureau KVD reframing op.
Hij was ook een van de oprichters en bestuursleden van de Design and Emotion Society. Daarnaast aanvaardde hij in 1992 een parttime ‘universitair docent’-positie aan de Technische Universiteit Delft. Hij is tevens managing partner van Reframing Studio in Amsterdam dat zich niet alleen richt op producten maar nadrukkelijk ook op zinvolle diensten en services voor een betere samenleving.

reframingacademy.com

Matthijs van Dijk

Ir. Drs. Jan den Hollander, organisatie adviseur

November 2021Jan den Hollander (1950) studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en opleidingen voor organisatieadvies. Hij is geassocieerd partner bij Van de Bunt,en adviseert overheden, instellingen en organisaties van professionals over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de-)centralisatievraagstukken, netwerk- en krachtenveld analyse en regie. 

vandebunt.nl

Greet Lhermitte, kunsthistoricus (KULeuven)

Greet Lhermitte is kunsthistoricus (KULeuven) en volgde na haar studie een opleiding gestalttherapie (Multidimens). Zij startte haar loopbaan als gids in musea in Antwerpen en Brussel en als leerkracht esthetische vorming. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in hun kijk- en denkprocessen, in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Zo ontwikkelde zij een reeks methodieken onder de titel: ‘BEELDtanken’, om je persoonlijke oordeelvorming in kaart te brengen. www.beeldtanken.be

beeldtanken.be

Greet-Lhermitte
Bosno_Leonique van Tol
Bosno_Linda Verdiesen

Leonique van Tol en Linda Verdiesen

Onder het label Get Real werken Leonique en Linda aan bewustwording bij mensen van wie zij zijn, hoe ze met elkaar omgaan en wat zij creëren. Zij maken gebruik van  ervaringsgerichte werkvormen zoals paarden coaching, opstellingen en lichaamswerk voor praktijk casuïstiek.

thegetrealcompany.nl

Professor Dr. Ir. Gerda van Dijk, Hoogleraar Publiek Leiderschap

Gerda van Dijk is zelfstandig consultant, gastdocent en spreker. Ze is Hoogleraar Publiek Leiderschap en Directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership, Vrije Universiteit, Amsterdam. Gerda heeft zich gespecialiseerd in strategie-, leiderschap- en organisatie-ontwikkeling.
Zij benadert organisatievraagstukken vanuit een ecologisch perspectief waarbij dynamiek, samenhang en continue verandering belangrijke trefwoorden zijn.

gerdavandijk.nl

Gerda van Dijk
Marcel van Assen

Msc. Marcel van Assen, Productions and Operations Management

Msc. Marcel van Assen studeerde Mechanical Engineering – Productions and Operations Management aan de Universiteit Twente, gevolgd door Business Administration aan de Universiteit Utrecht en de Rotterdam School of Management. Hij is lector bij Tias School for Business & Society, management Consultant bij bureau OPX-Consultants en was voorheen als consultant verbonden aan Berenschot adviesbureau.

vanassen.info

Professor Dr. Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation

Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation. Werkte bij de Open Universiteit en bij het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties, publiceert een veelvoud aan artikelen en schrijft boeken. Tevens is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement. 

Drs. Leike van Oss, organisatieadviseur

Leike van Oss studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en is partner bij Organisatievragen. Als adviseur houdt zij zich bezig met organisatieontwikkelingstrajecten, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma’s voor ervaren veranderaars.

organisatievragen.nl

Theo Hendriks, storyteller, auteur en spreker

Theo Hendriks is verbonden als associé aan Bex*communicatie in Amsterdam, en zijn eigen adviesbureau Theo Hendriks Corporate Storytelling. Hij schrijft corporate stories en helpt ondernemers, bestuurders, leiders en starters bij het (her)vinden van hun eigen, tot de verbeelding sprekende verhalen die boeien en inspireren. Verhalen waarmee ze visie, ideeën en plannen volop tot leven wekken. Verhalen die het hoofd, maar ook hart en handen weten te raken, de bedrijfstrots vergroten, verandering versnellen en vernieuwing stimuleren.

theohendriks.nl

Theo-Hendriks
Serge van Rooij

Serge van Rooij, expert op gebied van communicatie

Serge van Rooij is directeur bij Bex Coaching & Training. Ruim 25 jaar expert op gebied van communicatie. Hij is specialist o.g.v. presentatie- en mediatraining en storytelling, trainde bestuurders, managers en medewerkers van vele Nederlandse multinationals, en overheden.

LinkedIn

Professor Dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

Professor Dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit, en als columnist aan het FD, schrijft in NRC, Trouw enz. Van 2017 tot 2019 was hij  Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. Zijn kijk op de bureaucratie publiceerde hij in zijn boek ‘Bureaucratie is een inktvis’. In 2017 verscheen zijn boek ‘Dwalen in het antropoceen’ waarin hij constateert dat we leven in grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwesties. Sindsdien volgden nog vele boeken en publicaties. 

renetenbos.nl

De inleiders van Bosno zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en vooraanstaande consultancy bureau’s. Ze zijn autoriteit op hun vakgebied.

Wij werkten ook met:

Drs. Jaap Peters > LinkedIn

Prof. dr. Geert de Jong > LinkedIn

Prof. Dr. Ir. Matthieu Weggeman> LinkedIn

Drs. Hanke Lange> LinkedIn 

Wouter Hart > LinkedIn

Dr. Henk Oosterling > Website

Drs. Wieger Janse > LinkedIn

Bert van Dijk > LinkedIn

Drs. Leonique van Tol > LinkedIn

Prof. Dr. Ir. Rik Maes > Website

Prof. Dr. Lidewey van der Sluis > Website

Drs. Dick Rijken > LinkedIn

Drs. Harry van Irsel > LinkedIn