Rik-Maes

Emeritus Hoogleraar Rik Maes

Intervisie gedurende gehele PIO traject

Hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam, met gepassioneerde belangstelling voor inspirerende vormen van leren in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur. Sinds september 2016 bijzonder hoogleraar Management van informatie in Organisaties aan de Radboud Universiteit (Faculteit Managementwetenschappen), en stichter/aanstichter van de Academy for Information & Management in Amsterdam.
http://www.rikmaes.nl/

Greet Lhermitte, kunsthistoricus (KULeuven)

20 en 27 november 2019

Greet Lhermitte is kunsthistoricus (KULeuven) en volgde na haar studie een opleiding gestalttherapie (Multidimens). Zij startte haar loopbaan als gids in musea in Antwerpen en Brussel en als leerkracht esthetische vorming. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in hun kijk- en denkprocessen, in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Zo ontwikkelde zij een reeks methodieken onder de titel: ‘BEELDtanken’, om je persoonlijke oordeelvorming in kaart te brengen. www.beeldtanken.be

http://www.beeldtanken.be

Greet-Lhermitte
Theo-Hendriks

Theo Hendriks, storyteller, auteur en spreker

april / mei 2020

Theo Hendriks is verbonden als associé aan Bex*communicatie in Amsterdam, en zijn eigen adviesbureau Theo Hendriks Corporate Storytelling. Hij schrijft corporate stories en helpt ondernemers, bestuurders, leiders en starters bij het (her)vinden van hun eigen, tot de verbeelding sprekende verhalen die boeien en inspireren. Verhalen waarmee ze visie, ideeën en plannen volop tot leven wekken. Verhalen die het hoofd, maar ook hart en handen weten te raken, de bedrijfstrots vergroten, verandering versnellen en vernieuwing stimuleren.

https://theohendriks.nl/ & LinkedIn

Serge van Rooij, expert op gebied van communicatie

april / mei 2020

Serge van Rooij is partner bij Bex Coaching & Training. Ruim 25 jaar expert op gebied van communicatie. Hij is specialist o.g.v. presentatie- en mediatraining en storytelling, trainde bestuurders, managers en medewerkers van vele Nederlandse multinationals, en overheden.
LinkedIn

Serge van Rooij
Harry-van-Irsel

Harry van Irsel, consultant strategie-implementatie

22 en 29 november 2019

Harry van Irsel is consultant met tientallen jaren ervaring op het grensvlak van organisatie en informatievoorziening, en waarde creatie door effectieve strategie implementatie. Hij heeft een rijke ervaring met business cases, batenmanagement, portfolio en procesmanagement.
LinkedIn

Dr. Marga Janse, organisatie adviseur

Intervisie gedurende gehele PIO traject

Marga Janse (1958) is als onderzoeker in de medische wetenschap begonnen. Zij noemt zich liever procesregisseur dan coach of trainer. Zij is eigenaar van innovatiefLerenLeren (sinds 2006) en is geboeid door hoe mensen zich ontwikkelen en hoe ze leren. De vraag ‘hoe zit dat…?’ is de rode draad bij het begeleiden, faciliteren en trainen of ondersteunen van medewerkers. Heeft voor WUR, diverse ziekenhuizen, fysiotherapie praktijken en Hogescholen trajecten ontworpen waarbij leren, veranderen en innoveren centraal staan.
www.innovatieflerenleren.nl

Edwin Kaats

Drs. Edwin Kaats, organisatie adviseur

16 en 30 januari 2020

Edwin kaats is organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken m.b.t. samenwerking. Het verbinden van mensen en organisatie is zijn passie. Hij draagt bij tot het beter functioneren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties door erover te adviseren, door procesregie en door te doceren, onderzoek te doen en erover te publiceren. Hij promoveerde op het proefschrift Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken uit bestuurlijk perspectief (2008), samen met Wilfrid Opheij, met wie hij ook bureau Common Eye oprichtte.
www.commoneye.nl

Ir. Drs. Jan de Hollander, organisatie adviseur

22 en 29 november 2019

Jan de Hollander (1950) studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en opleidingen voor organisatieadvies. Hij is geassocieerd partner bij Van de Bunt,en adviseert overheden, instellingen en organisaties van professionals over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de-)centralisatievraagstukken, netwerk- en krachtenveld analyse en regie. Jan is gefascineerd door complexe organisatievraagstukken. Hoe bestuur je organisaties op een manier die ruimte geeft en energie losmaakt? Wat is dan “in control” zijn? Hij propageert anders te kijken, waardoor betere oplossingen gerealiseerd kunnen worden, of is aanvaarden beter dan oplossen?

In Memoriam Dr. Bert Mulder

Met verdriet en respect voor zijn persoonlijkheid en voor zijn inzet voor Bosno, berichten we dat onze zeer gewaardeerde inleider Bert Mulder bij het wisselen van 2019 naar 2020 is overleden. Bert was sinds een aantal jaren verbonden aan Bosno, en wist als geen ander de verbinding te maken en uit te leggen tussen de ontwikkelingen in de samenleving en technologie. Hij leverde een zeer gewaardeerde bijdrage aan onze opleiding Perspectief in Ontwikkeling. Die term was op zijn lijf geschreven. We danken Bert dat we met hem mochten werken en wensen zijn dierbaren veel liefde en sterkte bij het verwerken van zijn heengaan. 

Met een achtergrond in de psychologie en futurologie was Bert Mulder tien jaar lang hoofd ICT van omroeporganisatie Veronica en werkte daarna als zelfstandig adviseur. Eind jaren negentig was hij informatieadviseur van de Tweede Kamer. In 1999 richtte hij de Informatie Werkplaats op, een denktank op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. Hij was veelgevraagd inleider, docent bij opleiders zoals Bosno, SIOO, de VUCA Academie, De Haagse Hogeschool en bij diverse universiteitsprogramma’s. Hij was bestuurslid van de Stichting Rechtszekerheid Digitaal, verschillende culturele instellingen en lid van het Europees Cultureel Parlement.

Professor Dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement

17 en 31 januari 2020

Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en directeur van de Nyenrode Powerhouse ‘Competing for Talent’. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en bekleedt een aantal toezichthoudende functies. Zij heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan en schreef onder meer de boeken ‘Competing for talent’ (2009) en ‘Talent is goed, ambitie is beter’ (2012).

Professor Dr. Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation

12 en 26 maart 2020

Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit en is als universitair hoofddocent en senior projectleider verbonden aan het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties, publiceert een veelvoud aan artikelen en schrijft boeken.Tevens is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement.

Drs. Leike van Oss, organisatieadviseur

13 en 27 maart 2020

Leike van Oss studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en is partner bij Organisatievragen (www.Organisatievragen.nl). Als adviseur houdt zij zich bezig met organisatieontwikkelingstrajecten, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma’s voor ervaren veranderaars.

Professor Dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

8 en 15 mei 2020

Professor Dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2017 is hij benoemd tot Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. In 2017 verscheen zijn boek ‘Dwalen in het antropoceen’ waarin hij constateert dat we leven in grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwesties, zoals klimaatverandering.

Drs. Dick Rijken, adviseur digitale transformatie en netwerkproblematiek

21 en 27 november 2019

Dick Rijken studeerde cognitieve psychologie met bijvakken sonologie en informatica Hij is adviseur op het gebied van digitale transformatie en netwerkproblematiek. Voorts is hij directeur van STEIM (netwerklab voor geluidskunst en digitale live performance), gastonderzoeker van kunstacademie Minerva in Groningen, en lid van de Raad van Toezicht van de Design Academy Eindhoven.

Hij was verbonden aan het Centrum voor Kennistechnologie, de opleiding Interaction Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, VPRO-digitaal, het Sandberg Instituut, TBWA/e-Company, voorzitter van de commissie e- cultuur van de Raad voor Cultuur en lector Informatietechnologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool.

Dick Rijken