Emeritus Hoogleraar Rik Maes

November 2020

Hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam, met gepassioneerde belangstelling voor inspirerende vormen van leren in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur. Sinds september 2016 bijzonder hoogleraar Management van informatie in Organisaties aan de Radboud Universiteit (Faculteit Managementwetenschappen), en stichter/aanstichter van de Academy for Information & Management in Amsterdam.
http://www.rikmaes.nl/

Rik-Maes
Dick Rijken

Drs. Dick Rijken, adviseur digitale transformatie en netwerkproblematiek

November 2020

Dick Rijken studeerde cognitieve psychologie met bijvakken sonologie en informatica Hij is adviseur op het gebied van digitale transformatie en netwerkproblematiek. Voorts is hij directeur van STEIM (netwerklab voor geluidskunst en digitale live performance), gastonderzoeker van kunstacademie Minerva in Groningen, en lid van de Raad van Toezicht van de Design Academy Eindhoven.

Hij was verbonden aan het Centrum voor Kennistechnologie, de opleiding Interaction Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, VPRO-digitaal, het Sandberg Instituut, TBWA/e-Company, voorzitter van de commissie e- cultuur van de Raad voor Cultuur en lector Informatietechnologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool.

Ir. Drs. Jan de Hollander, organisatie adviseur

November 2020

Jan de Hollander (1950) studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en opleidingen voor organisatieadvies. Hij is geassocieerd partner bij Van de Bunt,en adviseert overheden, instellingen en organisaties van professionals over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de-)centralisatievraagstukken, netwerk- en krachtenveld analyse en regie. 

Msc. Ricardo Uijen, strategisch adviseur 

November 2020

Ricardo Uijen studeerde Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg.  is partner bij Thaesis. Daarvoor heeft hij een aantal eigen ondernemingen gehad en gewerkt als freelancer in de financiële sector.

Ricardo adviseert over strategie en organisatie in onder andere zorg, media, finance en zakelijke dienstverlening. Naast zijn werk is Ricardo betrokken bij een aantal maatschappelijke initiatieven en ondernemingen.

Drs. Edwin Kaats, organisatie adviseur

Januari 2021

Edwin kaats is organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken m.b.t. samenwerking. Het verbinden van mensen en organisatie is zijn passie. Hij draagt bij tot het beter functioneren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties door erover te adviseren, door procesregie en door te doceren, onderzoek te doen en erover te publiceren. Hij promoveerde op het proefschrift Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken uit bestuurlijk perspectief (2008), samen met Wilfrid Opheij, met wie hij ook bureau Common Eye oprichtte.
www.commoneye.nl

Edwin Kaats

Professor Dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement

 Januari 2021

Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en directeur van de Nyenrode Powerhouse ‘Competing for Talent’. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en bekleedt een aantal toezichthoudende functies. Zij heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan en schreef onder meer de boeken ‘Competing for talent’ (2009) en ‘Talent is goed, ambitie is beter’ (2012).

Professor Dr. Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation

Maart 2021

Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation. Werkte bij de Open Universiteit en bij het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties, publiceert een veelvoud aan artikelen en schrijft boeken. Tevens is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement. 

Drs. Leike van Oss, organisatieadviseur

Maart 2021

Leike van Oss studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en is partner bij Organisatievragen (www.Organisatievragen.nl). Als adviseur houdt zij zich bezig met organisatieontwikkelingstrajecten, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma’s voor ervaren veranderaars.

Harry van Irsel, consultant strategie-implementatie

April 2021

Harry van Irsel is consultant met tientallen jaren ervaring op het grensvlak van organisatie en informatievoorziening, en waarde creatie door effectieve strategie implementatie. Hij heeft een rijke ervaring met business cases, batenmanagement, portfolio en procesmanagement.
LinkedIn

Harry-van-Irsel
Theo-Hendriks

Theo Hendriks, storyteller, auteur en spreker

April 2021

Theo Hendriks is verbonden als associé aan Bex*communicatie in Amsterdam, en zijn eigen adviesbureau Theo Hendriks Corporate Storytelling. Hij schrijft corporate stories en helpt ondernemers, bestuurders, leiders en starters bij het (her)vinden van hun eigen, tot de verbeelding sprekende verhalen die boeien en inspireren. Verhalen waarmee ze visie, ideeën en plannen volop tot leven wekken. Verhalen die het hoofd, maar ook hart en handen weten te raken, de bedrijfstrots vergroten, verandering versnellen en vernieuwing stimuleren.

https://theohendriks.nl/ & LinkedIn

Serge van Rooij, expert op gebied van communicatie

April 2021

Serge van Rooij is partner bij Bex Coaching & Training. Ruim 25 jaar expert op gebied van communicatie. Hij is specialist o.g.v. presentatie- en mediatraining en storytelling, trainde bestuurders, managers en medewerkers van vele Nederlandse multinationals, en overheden.
LinkedIn

Serge van Rooij

Professor Dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

Mei / juni 2021

Professor Dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Van 2017 tot 2019 was hij  Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. In 2017 verscheen zijn boek ‘Dwalen in het antropoceen’ waarin hij constateert dat we leven in grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwesties. Sindsdien volgden diverse boeken en publicaties.

De inleiders van Bosno zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en vooraanstaande consultancy bureau’s. Ze zijn autoriteit op hun vakgebied.

Wij werkten ook met:

Drs. Jaap Peters > LinkedIn

Prof. dr. Geert de Jong > LinkedIn

Prof. Dr. Ir. Matthieu Weggeman> LinkedIn

Drs. Hanke Lange> LinkedIn 

Wouter Hart > LinkedIn

Dr. Henk Oosterling >  henkoosterling.com

Drs. Wieger Janse > LinkedIn

Bert van Dijk > LinkedIn

Drs. Leonique van Tol > LinkedIn