een leergang als een trektocht

Je trekt groepsgewijs langs theoretisch inzicht m.b.t. organisatie, strategie, business modellen, governance, veranderkunde, gedrag, filosofie, ethiek en psychologie. Je verdiept je ondertussen in je eigen stijl, talent, en leiderschap om aan verandering vorm te geven.

Er wordt uitgegaan van ca. 30 deelnemers. De eerste bijeenkomst is een gezamenlijk blok van 3 dagen voor kennismaking door middel van bijzondere activiteiten, kunst, persoonlijke verhalen, oefening en dialoog op een locatie centraal in Nederland. Daarna splitst de groep zich in tweeën, met verschillende lesdata en met een parallel programma. De programmamanager heeft vooraf de verschillende opdrachten ingedeeld. Bij gemengde teams wordt het team gevormd met drie andere deelnemers van verschillende werkgevers. Bij bedrijfsteams is het team reeds bij aanmelding opgegeven door de werkgever.

In een enkel geval begint een blok met een inleider voor beide groepen tegelijk, of met een bedrijfsbezoek, een dag die door de deelnemers zelf worden georganiseerd. De  bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiehotel Kaap Doorn in Doorn, in Akoesticum Ede of online.  

Indien beperkingen gelden als gevolg van overheidsmaatregelen vervallen de overnachtingen, en vinden colleges online plaats via Zoom. Vooraf en tussendoor zijn er opdrachten en/of vooraf opgenomen videocolleges ter voorbereiding. 

Progamma 2021/2022

ONDERDEEL

PIO 1

PIO 2

Blok 1:

Kick off

met alle deelnemers
Kennis maken, ontmoeten,
anders kijken, team en opdracht
keuze, opdelen in twee groepen
(PIO 1 en PIO 2, per groep 3 á
4 teams) met een identiek programma,
op verschillende data.

Met: Dr. Leonique van Tol,
Greet L’Hermitte en anderen

3, 4, 5 november 2021

3, 4, 5 november 2021

     

Blok 2:

De maatschappelijke opgave als
vertrekpunt

   

– Samenwerken aan opgaven

– Strategie

– Frame innovation

– Krachtenvelden en vraagtechniek

Met: Drs. Edwin Kaats,

MSc. Ricardo Uijen,

Prof. Ir. Matthijs van Dijk,

Drs. Ir. Jan den Hollander

11 november 2021

12 november 2021

25 november 2021

26 november 2021 (online)

18 november 2021

2 december 2021

19 november 2021

3 december 2021 (online)

     

Blok 3:

Leiderschap en organisatie

   

– Gezamenlijke bedrijfsbezoeken*

– Waarden, leiderschap

– Ambidextrous organiseren

Met Prof. Dr. Ir. Gerda van Dijk,

Prof. Dr. Ir. Marcel van Assen

14 januari + 11 februari 2022*

20 januari 2022

27 Januari 2022

14 januari + 11 februari 2022*

21 januari 2022

28 januari 2022

     
Blok 4:

Effectief veranderen
   

– Gezamenlijke bedrijfsbezoeken*

– Organisatie dynamiek

– Veranderkundige interventies

Met: Prof. Dr. Thijs Homan
Drs. Leike van Oss

9 maart + 1 april 2022 * 

10 maart 2022

11 maart 2022

9 maart + 1 april 2022 * 

24 maart 2022

25 maart 2022

     

Blok 5:

Het verhaal van de opgave

   

– Voorbereiding advies

– Presenteren met impact

Met Drs. Edwin Kaats,
Theo Hendriks en Serge van Rooij

21 april 2022*

22 april 2022*

21 april 2022*

22 april 2022*

     

Blok 6:

De samenleving in breder perspectief

   

– Filosofie en ethiek

– Eindpresentaties en
afsluiting

Met Prof. Dr. René ten Bos

19 mei 2022*

20 mei 2022*

19 mei 2022*

20 mei 2022*

 

     

Terugkom dag alle deelnemers

(NB. Door de deelnemers zelf georganiseerd)

13 oktober 2022

 

Legenda

+ = overnachting
* = beide groepen samen
PIO = Perspectief in Ontwikkeling (je groep)


In de vier bedrijfsbezoeken en de bijeenkomsten in blok 5 en 6 komen alle deelnemers weer samen.

Gaandeweg de opleiding is op aanvraag van deelnemers extra (online) inzet van inleiders mogelijk.

Vragen over het programma?

Bel Franc Heijke op +31 (0)6 510 952 45 of stuur een mail naar: programmamanager@bosno.nl

Vragen over het programma?

mail Bel