Van 9 NOVEMBER 2022 t/m 2 juni 2023

In de leergang trek je groepsgewijs langs theoretisch inzicht m.b.t. organisatie, strategie, business modellen, governance, veranderkunde, gedrag, filosofie, ethiek en psychologie. 

In teamverband van ca. 4 deelnemers werk je aan de opdracht, doet onderzoek, leest documentatie, boeken, houdt interviews, organiseert workshops, en schrijf je samen aan een eindadvies, dat je ook presenteert op de laatste dag. Je ontvangt dan een certificaat van deelname.

Je verdiept je ondertussen in je eigen stijl, talent, en leiderschap om aan verandering vorm te geven.

Het geleerde kan je meteen toepassen. Niet alleen in de opdracht, maar ook direct op je eigen werkplek, in je rol als manager.

een leergang als een trektocht

We gaan uit van ca. 30 deelnemers, verdeeld over 2 groepen met elk 3 a 4 teams. 

De leergang beslaat een periode van 7 maanden. Er zijn: 

  • 3 kennismakingsdagen
  • 10 college dagen
  • 4 bedrijfsbezoeken
  • 1 dag voor afsluiting en presentaties
  • 1 terugkomdag

De eerste bijeenkomst is een gezamenlijk bijeenkomst van 3 dagen met ca. 30 deelnemers. Het is een programma voor kennismaking door middel van bijzondere activiteiten, kunst, persoonlijke verhalen, oefening en dialoog. 

De programmamanager heeft vooraf de verschillende opdrachten ingedeeld en teams samengesteld. Bij gemengde teams wordt het team gevormd met c. 4 deelnemers van verschillende werkgevers. Bij bedrijfsteams is het team reeds bij aanmelding opgegeven door de werkgever. Na de kennismaking splitst de groep zich in tweeën, met verschillende les data en met een parallel programma.

Bedrijfsbezoeken en de colleges vanaf april zijn voor beide groepen tegelijk. Een bedrijfsbezoekdag wordt door jou met je collega deelnemers van jouw organisatie zelf georganiseerd op een locatie van je werkgever. De overige bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiehotel Kaap Doorn in Doorn, in Akoesticum Ede of online.  

Indien beperkingen gelden als gevolg van overheidsmaatregelen vervallen de overnachtingen, en vinden colleges online plaats via Zoom. Vooraf en tussendoor zijn er opdrachten en/of vooraf opgenomen videocolleges ter voorbereiding. 

Progamma 2022/2023

 

ONDERDEEL

Groep 1

Groep 2

Blok 1:

Kick off

Kennis maken, ontmoeten, anders kijken, team- en opdrachtkeuze, opdelen in twee groepen met een identiek programma, op verschillende data*.

Met: Dr. Leonique van Tol,
Greet L’Hermitte en anderen

 

 

9+10+11 november 2022

 

 

9+10+11 november 2022 

     

Blok 2:

De maatschappelijke opgave als
vertrekpunt

   

Reframing, krachtenvelden en vraagtechniek

Teamwerk, strategie, samenwerken

Met: Prof. Ir. Matthijs van Dijk, Drs. Ir. Jan den Hollander, MSc. Ricardo Uijen en Drs. Edwin Kaats.

17+18 november 2022

 

1+2 december 2022

24+25 november 2022

 

15+16 december 2022

     

Blok 3:

Organisaties als levende systemen, leiderschap

   

Bedrijfsbezoek*

Interveniëren in complexe dynamieken met systeemopstellingen,
organisatie ecologie, leiderschap en werken vanuit waarden.

Met Prof. Dr. Ir. Gerda van Dijk en Drs. Wieger Janse.

18 januari 2013

19+20 januari 2023

18 januari 2023

2+3 februari 2023

     
Blok 4:

Effectief veranderen
   

Bedrijfsbezoek*

Organisatie dynamica, veranderkundige interventies

Met: Prof. Dr. Thijs Homan en MSc. Jelger Spijkerboer

 

10 februari 2023 

9+10 maart 2023

 

10 februari 2023 

23+24 maart 2023

     

Blok 5:

Het verhaal van de opgave

   

Bedrijfsbezoek*

Voorbereiding en presenteren*

Bedrijfsbezoek*

Met: Theo Hendriks en Serge van Rooij

6 april 2023

21 april 2023

11 mei 2023

6 april 2023

21 april 2023

11 mei 2023

     

Blok 6:

De samenleving in breder perspectief, Presentaties

   

Filosofie en ethiek*

Eindpresentaties en afsluiting*

Met Prof. Dr. René ten Bos

1+2 juni 2023

 

1+2 juni 2023

 

     

Terugkom dag alle deelnemers*

 

12 oktober 2023

 

Legenda

  • + met overnachting
    * De vier bedrijfsbezoeken in blok 3, 4 en 5 en de bijeenkomsten in blok 5 en 6 gelden voor alle deelnemers samen. 

  • Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Vragen over het programma?

Bel Franc Heijke op +31 (0)6 510 952 45 of stuur een mail naar: programmamanager@bosno.nl

Vragen over het programma?

mail Bel