Van 1 NOVEMBER 2023 t/m 24 mei 2024

In de leergang trek je groepsgewijs langs theoretisch inzicht m.b.t. organisatie, strategie, business modellen, governance, veranderkunde, gedrag, filosofie, ethiek en psychologie. 

In teamverband van ca. 4 deelnemers werk je aan de opdracht, doet onderzoek, leest documentatie, boeken, houdt interviews, organiseert workshops, en schrijf je samen aan een eindadvies, dat je ook presenteert op de laatste dag. Je ontvangt dan een certificaat van deelname.

Je verdiept je ondertussen in je eigen stijl, talent, en leiderschap om aan verandering vorm te geven.

Het geleerde kan je meteen toepassen. Niet alleen in de opdracht, maar ook direct op je eigen werkplek, in je rol als manager.

een leergang als een trektocht

We gaan uit van ca. 30 deelnemers, verdeeld over 2 groepen met elk 3 a 4 teams. 

De leergang beslaat een periode van 7 maanden, zie onder. Er zijn: 

  • 3 kennismakingsdagen
  • 10 college dagen
  • 4 bedrijfsbezoeken
  • 1 dag voor afsluiting en presentaties
  • 1 terugkomdag

De eerste bijeenkomst is een gezamenlijk bijeenkomst van 3 dagen met ca. 30 deelnemers. Het is een programma voor kennismaking door middel van bijzondere activiteiten, kunst, persoonlijke verhalen, oefening en dialoog. 

De programmamanager heeft vooraf de verschillende opdrachten ingedeeld en teams samengesteld. Bij gemengde teams wordt het team gevormd met c. 4 deelnemers van verschillende werkgevers. Bij bedrijfsteams is het team reeds bij aanmelding opgegeven door de werkgever. Na de kennismaking splitst de groep zich in tweeën, met verschillende les data en met een parallel programma.

Bedrijfsbezoeken en de colleges vanaf april zijn voor beide groepen tegelijk. Een bedrijfsbezoekdag wordt door jou met je collega deelnemers van jouw organisatie zelf georganiseerd op een locatie van je werkgever. De overige bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiehotel Kaap Doorn in Doorn, in Akoesticum Ede of online.  

Indien beperkingen gelden als gevolg van overheidsmaatregelen vervallen de overnachtingen, en vinden colleges online plaats via Zoom. Vooraf en tussendoor zijn er opdrachten en/of vooraf opgenomen videocolleges ter voorbereiding. 

Progamma 2023/2024

 

ONDERDEEL

Groep 1

Groep 2

Blok 1:

Kick off

Kennis maken, ontmoeten, anders kijken, team- en opdrachtkeuze, opdelen in twee groepen met een identiek programma, op verschillende data*.

Met: Dr. Leonique van Tol,
Drs. Greet L’Hermitte en anderen

 

 

1+2+3 november 2023

 

 

1+2+3 november 2023 

     

Blok 2:

De maatschappelijke opgave als
vertrekpunt

   

Reframing, krachtenvelden en vraagtechniek

Teamwerk; strategie; samenwerken

 

Met: Prof. Ir. Matthijs van Dijk,
Drs. Ir. Jan den Hollander, MSc. Ricardo Uijen en

Drs. Edwin Kaats.

16+17 november 2023

 

7+8 december 2023

30 november 2023 +

1 december 2023

14+15 december 2023

     

Blok 3:

Organisaties als levende systemen, contextueel leiderschap

   

Interveniëren in complexe dynamieken met systeemopstellingen;
Leiderschap in een complexe samenleving.

 

Organisatie ecologie,
-ontwikkeling en waarden*

 

Wandeling leerdoelen

 

Bedrijfsbezoek*

 

 

Met Drs. Wieger Janse en Prof. Dr. Freek Peters en Prof. Dr. Ir. Gerda van Dijk

11+12 januari 2024

 

 

 

19 januari 2024

 

16 februari 2024

 

1 maart 2024

25+26 januari 2024

 

 

 

19 januari 2024

 

16 februari 2024

 

1 maart 2024

     
Blok 4:

Effectief veranderen
   

 

Organisatie dynamica; veranderkundige interventies

 

Bedrijfsbezoek*

 

Met: Prof. Dr. Thijs Homan en MSc. Jelger Spijkerboer

 

 

14 + 15 maart 2024

 

3 april 2024

 

21 + 22 maart 2024

 

3 april 2024

     

Blok 5:

Het verhaal van de opgave

   

Bedrijfsbezoek*

Voorbereiding en presenteren*

 

Met: Theo Hendriks en Serge van Rooij

18 april 2024

19 april 2024

 

18 april 2024

19 april 2024

 

     

Blok 6:

De samenleving in breder perspectief, Presentaties

   

Filosofie en ethiek*

Eindpresentaties en afsluiting*

Met Prof. Dr. René ten Bos

23 mei 2024

24 mei 2024

23 mei 2024

24 mei 2024

     

Terugkomdag / bedrijfsbezoek alle deelnemers*

 

4 oktober 2024

 

Legenda

  • + met overnachting
    * met alle deelnemers samen. 

  • Wijzigingen voorbehouden.

Download/lees hier de brochure

Vragen over het programma?

Bel Franc Heijke op +31 (0)6 510 952 45 of stuur een mail naar: programmamanager@bosno.nl

Vragen over het programma?

mail Bel