de ideale deelnemer

De leergang is geschikt voor mensen die

  • werkzaam zijn op het snijvlak van operatie en strategie in een commerciële of een (semi)overheidsorganisatie met een omvang van 500 – 50.000 werknemers
  • in de rol van manager betrokken zijn bij organisatieveranderingen
  • te maken hebben met complexe werkvelden, krachtenvelden, beslissingsstructuren of marktdynamiek

En die beschikken over

  • academisch denk- en werkniveau
  • minimaal tien jaar werkervaring
  • een flinke dosis motivatie en nieuwsgierigheid

Waarom deelnemen?

  • Je zoekt een opleiding die aansluit aan bij jouw loopbaanperspectief.
  • Je wordt niet door de werkgever verplicht deel te nemen, maar kiest uit eigen overtuiging. Wel is het belangrijk om je inschrijving samen met of via je HR afdeling te realiseren. Zij hebben een belangrijke ondersteunende rol tijdens de leergang, en jouw leerproces en loopbaan ontwikkeling.

Eigen leerproces

De opzet van de leergang vereist motivatie en betrokkenheid, inzet en de bereidheid om te leren van én met elkaar. Je hebt zelf een belangrijke inhoudelijke inbreng in je team middels eigen casuïstiek, onderzoek en ideeën, die je veelvuldig toetst met je mede deelnemers. Je bent dus zelf verantwoordelijk, neemt initiatieven en bent nieuwsgierig.

WELKE SAMENSTELLING PAST JOU EN JE WERKGEVER HET BEST?

Leren met een bedrijfsteam

Leren met je eigen collegae in een bedrijfsteam: Tijdens de doorlooptijd van de leergang werken bedrijfsteams intensief aan een van het jaarthema afgeleide onderzoeksopdracht, verstrekt door directie/raad van bestuur. Je werkt dus in je eigen organisatie met je eigen collegae.

Leren in gemengde teams

Je kunt ook leren in gemengde teams met verschillende deelnemers uit andere organisaties dan die van je zelf. Dat betekent dat je werkt aan een opdracht van de directie van één van de andere organisaties die participeren in Bosno. Dat is dus niet je eigen werkgever. Je krijgt daarmee ruim de mogelijkheid om bij een andere organisatie in de ‘keuken’ te mogen kijken, te acteren en te adviseren.

verschillende wijzen van leren

Ontwerpbenadering

BOSNO benadering

Uitgangspunt

”Ik zal je iets leren” ”Ik help je iets te leren”

Nadruk ligt op

Product Proces

Centrale rol

Trainer, docent, opleider Deelnemer

Didactische aanpak

Geprogrammeerde instructie (Zelf)ontdekkend

Opvatting over leren

Informatie opnemen; voordoen, nadoen Zelfsturend, ondernemend; eigen verantwoordelijkheid

Grondhouding deelnemer

Traditionele opvatting over leren Openstaan voor wat op je af komt; leren van ervaring