Onze alumni komen uit verschillende overheden en bedrijven. Het zijn gedreven professionals met een grote diversiteit aan achtergronden, kennis, ervaring, functies en rollen. Wat hen bindt is hun interesse in en betrokkenheid bij organisatie- en verandervraagstukken, hun persoonlijke ontwikkeling en hun interesse in elkaar.

‘Ik heb Bosno gedaan’

‘Ik heb Bosno gedaan’ is een markering van een gedeelde levenservaring, van verbondenheid en een open houding ten aanzien van een hulpvraag over werk, carrière of een levensvraag van andere oud-deelnemers. Met die elementen is er een platform voor dialoog, kennisdeling en samenwerking. 

Bijeenkomsten, werkcolleges, boeiende en sociale ontmoetingen

Deelnemers beklimmen de carrière ladder, en komen op verschillende momenten in hun loopbaan opnieuw de onderwerpen tegen die zij eerder hebben ervaren tijdens een Bosno opleiding, maar dan vanuit een diepere ervaring en complexiteit. 

Wij helpen graag nieuwe inspiratie op te doen, door het aanbieden van kortdurende bijeenkomsten, werkcolleges, of andere boeiende en sociale ontmoetingen die bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling en netwerk. 

Bosno Alumni Groep op LinkedIn

Voor het stellen van een vraag, het plaatsen van een oproep, het zoeken naar kennis, expertise, partners of een nieuwe collega. Het is een medium om met elkaar in contact te blijven, voor reflectie, om elkaar te helpen en te versterken.

LINKEDIN

Werkcollege ‘samenwerken’

Samenwerken is een belangrijk thema in elke Bosno management leergang. In aanvulling op de leergang ontwikkelde Bosno met Edwin Kaats van Common Eye op dit thema verdiepende werkcolleges voor Bosno alumni, en naaste collegae die als ‘netwerk speler’ actief zijn.

Op 29 september 2022 en 9 februari 2023 bieden wij in één dag praktische handvatten voor netwerk samenwerking. Of je nu als regisseur of als deelnemer participeert in een netwerk: de handvatten zijn relevant voor iedereen.

Meer info + aanmelden