45 jaar Bosno, congres en reunie

Voor (oud)deelnemers, begeleiders, inleiders, medewerkers en andere geïnteresseerden organiseren we een reünie- en congres op 5 oktober 2023 in Akoesticum Ede. Keynote Speaker is Bas Heijne, schrijver en columnist van NRC. 

Noteer deze dag alvast in je agenda. Details volgen zo spoedig mogelijk. 

Toelichting: 

Op 16 maart 1978 werd in Eindhoven de Stichting Bedrijfsgeoriënteerde opleidingen op basis van samenwerking van Nederlandse ondernemingen ‘Bosno’ opgericht door o.a. Shell, Heineken, AKZO, Philips en ABN. Vele bedrijven en ministeries volgden, w.o. Defensie, Politie, Belastingdienst, Ahold, Hoogovens enz.

Het concept van Bosno richt zich op leiderschap en veranderkunde voor een geselecteerd gezelschap van stevige, ambitieuze managers van Nederlandse organisaties, zowel bedrijven als overheden waaronder vele uitvoeringsorganisaties. 

Veel van hen zijn al voor tientallen jaren aan Bosno verbonden, zoals Politie, Defensie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, (ruime 30 jaar)  Movares (20). Voorts DUO, IND, Douane, ICT Group, Rijkswaterstaat, Ministerie van BZK en J+V., Prorail en ICT Group.

Vijf- en- veertig jaar later is het Bosno concept nog immer actueel en springlevend. Organisatie overschrijdend leren, met en van elkaar, zijn principes die nog steeds zeer actueel en relevant zijn. 

Bosno deelnemers hebben leidende posities verworven bij overheid en bedrijfsleven. Voorbeelden zijn: Hans Leijtens, Commandant Koninklijke Marechaussee, en sinds kort Directeur van Frontex, Yvonne van der Stelt, Directeur Operations Douane, Sander Eijgenraam CEO Movares Ingenieurs.

Met elkaar geven wij vorm aan het leiderschap en de leiders van de nabije toekomst.

Bosno Alumni

Onze alumni komen uit verschillende overheden en bedrijven. Het zijn gedreven professionals met een grote diversiteit aan achtergronden, kennis, ervaring, functies en rollen. Wat hen bindt is hun interesse in en betrokkenheid bij organisatie- en verandervraagstukken, hun persoonlijke ontwikkeling en hun interesse in elkaar.

‘Ik heb Bosno gedaan’

‘Ik heb Bosno gedaan’ is een markering van een gedeelde levenservaring, van verbondenheid en een open houding ten aanzien van een hulpvraag over werk, carrière of een levensvraag van andere oud-deelnemers. Met die elementen is er een platform voor dialoog, kennisdeling en samenwerking. 

Bijeenkomsten, werkcolleges, boeiende en sociale ontmoetingen

Deelnemers beklimmen de carrière ladder, en komen op verschillende momenten in hun loopbaan opnieuw de onderwerpen tegen die zij eerder hebben ervaren tijdens een Bosno opleiding, maar dan vanuit een diepere ervaring en complexiteit. 

Wij helpen graag nieuwe inspiratie op te doen, door het aanbieden van kortdurende bijeenkomsten, werkcolleges, of andere boeiende en sociale ontmoetingen die bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling en netwerk. 

Bosno Alumni Groep op LinkedIn

Voor het stellen van een vraag, het plaatsen van een oproep, het zoeken naar kennis, expertise, partners of een nieuwe collega. Het is een medium om met elkaar in contact te blijven, voor reflectie, om elkaar te helpen en te versterken.

LINKEDIN