BOSNO

Bosno is een non-profit stichting. Als samenwerkende organisaties werken we zonder winstopslag, en bieden opleidingen aan tegen kostprijs. De organisatie is daar op afgestemd, en is zo licht en flexibel mogelijk georganiseerd. 

Programmamanager

Franc Heijke

Franc is programmamanager bij Bosno sinds september 2016. Hij heeft ruime ervaring als manager, directeur en zelfstandig adviseur/mentor in zakelijke en publieke dienstverlening. 

HET GAAT OM MENSEN EN AANDACHT

‘Organisaties zijn mensen. Uiteindelijk komt het er op neer te begrijpen wat hen beweegt en bezig houdt. Anders kijken, goed luisteren, oordeel uitstellen en aandacht geven maakt leren en ontwikkelen mogelijk. Dat geldt altijd en in elke organisatie.

Voor mij betekent Bosno: dienstbaar zijn, gastvrij organiseren, een visie hebben op organisaties en maatschappij, en op hoe je zelf in het leven staat. Dit vraagt om alert te zijn op signalen en ontwikkelingen, mee te bewegen waar nodig, en kunnen improviseren. Als amateur jazz pianist doe ik dat ook: begeleiden en ondersteunen, improviseren en soms soleren.

Ik onderschrijf van harte de principes die we meegeven aan deelnemers: nieuwsgierig zijn, verantwoordelijk en initiatiefrijk zijn en elkaars kwaliteiten stimuleren. Daarmee vergroten deelnemers hun carrière kansen, hun vermogen om vorm te geven aan persoonlijke- en organisatiedoelen.

Ik heb management- en directiefuncties vervult bij commerciële bedrijven, bij een grote gemeente en bij een culturele instelling. Voor Bosno ben ik programmamanager. Daarnaast ben ik als zelfstandige actief als organisatie adviseur. In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid bij diverse organisaties. 

Waarde CREËREN

Vaak staan deelnemers op een kruispunt van hun carrière en leven. Het is mijn inzet om een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling, op zo’n wijze dat dat leidt tot verbreding van kwaliteit van leven en werken, tot in lengte van tijd. Ik doe dat door de leergang inhoud te geven, het proces te faciliteren, en als een samenhangend geheel aan te bieden aan deelnemers, hun management en organisaties. 

programmamanager@bosno.nl

+31 (0)6 510 952 45

linkedin Franc

Bureaumanager

riky-van-deursen
linkedin Riky

Riky van Deursen

Riky is bureaumanager voor Bosno Intercompany Learning. De bron voor creativiteit vindt zij in het schilderen.

CREATIVITEIT SCHEPT RUIMTE

‘Ik combineer mijn activiteiten voor Movares als directiesecretaresse met bureau management voor Bosno Intercompany Learning. Dat zijn alle ondersteunende taken op gebied van administratie, inschrijving enz. Een prima combinatie wat leert dat je niet slechts ‘één ding kunt’ in je leven. Je bent veel meer dan je werk, en je kunt veel meer dan je daar doet. Open staan voor ontwikkeling noem ik dat.’

secretariaat@bosno.nl

+31 (0)6 1110 7158

BESTUUR

Sander Eijgenraam

voorzitter |  Directievoorzitter Movares Groep BV

Voor Sander Eigenraam, CEO bij Movares, is zijn eigen training in 2004/2005 bij Bosno voor hem ‘de eerste training die er echt toe deed’. ‘Ik heb daar leren nadenken over dingen die ik eigenlijk al had geaccepteerd’, aldus Eijgenraam. Hij typeert Bosno als een Intercompany opleiding waarbij het ‘al doende leren’ centraal staat. ‘Voor grote organisaties is het belangrijk om dit goed te organiseren, gelet op de dynamiek in de samenleving.

Sander-Eijgenraam
linkedin sander
Ralph van Lit
linkedin Ralph

Ralph van Lit

Penningmeester | Manager Career Development Center & HR Services Prorail

“Ik ben geboeid door ontwikkeling, van mens en organisatie. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is waar ik mij aan verbind. In de huidige dynamiek is het van belang om de juiste mensen te vinden en te houden. Dat doe je door hen in de gelegenheid te stellen zich permanent te ontwikkelen en te leren conceptueel te denken in combinatie met situationeel handelen en initiatief nemen. Dat zijn ook mijn kenmerken, en ik draag deze graag uit”

Yvonne van der Stelt

Secretaris |  Plv. directeur operaties Douane

“Leren en ontwikkelen is altijd onderdeel geweest van mijn denken en handelen, ingegeven door mijn onderzoekende aard. Ik geloof er in dat je daarbij geen kansen onbenut moet laten. Een aantal jaren geleden heb ik dan ook zelf de Bosno leergang gevolgd. Als bestuurslid wil ik eraan bijdragen dat nog meer mensen zich kunnen ontwikkelen met dit unieke opleidingsconcept. De degelijke leerervaring, het inkijkje in andere organisaties, de uitbreiding van het netwerk  en het samenwerken met mensen uit andere organisaties. Het heeft mij een steviger basis gegeven om vervolgstappen in mijn loopbaan te zetten. Dat  wens ik ook anderen toe.”

Yvonne van der Stelt
linkedin Yvonne
Ingrid-de-van-der-Schueren
linkedin ingrid

Ingrid de van der Schueren

Lid Programmaraad |  Ministerie van Defensie

“Als hoofd van het cluster Management Development (MD) burgerpersoneel bij het Ministerie van Defensie ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van MD-beleid en instrumenten voor loopbaan- en competentiemanagement voor de (sub)top van de defensieorganisatie. De coördinatie en de begeleiding van rijkstrainees valt tevens onder verantwoordelijkheid van dit cluster. Als lid van de Programmaraad van Bosno denk ik graag mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van de leergang Perspectief in Ontwikkeling van Bosno. Toen ik zelf deel nam heb ik geleerd dat het niet alleen gaat om het ‘wat’ maar vooral om het ‘wie’. Het netwerk en de actoren kennen is vanzelfsprekend bij Bosno.