Een trektocht van leren en ervaren in een andere organisatie

Als deelnemer maak je een trektocht van leren en ervaren door in teamverband als adviseur te werken aan een strategisch verandervraagstuk in één van de organisaties die zich aan Bosno hebben verbonden. Je verkent voor je onderzoek  een organisatie van een andere werkgever, of je bent onderdeel van een bedrijfsteam van je eigen werkgever.

Opdrachtgevers geven tijd en aandacht aan jou en je team. Ze verwachten een bruikbaar advies, met handvatten voor implementatie, doch niet de implementatie zelf (dat vergt meer tijd). Het advies is belangrijk, doch je mag niet je eigen leerproces uit het oog verliezen. Dat staat voorop. 

We werken volgens de principes van Action Learning, waarbij je gedurende de leergang met je mededeelnemers en begeleiders reflecteert op je waarnemingen, vragen en ontwikkeling.

Het primaire doel is jouw leerproces, met je eigen leerdoelen. Dit doe je in teamverband, als adviseur voor een managementvraagstuk bij een andere werkgever dan die van de teamleden.