DE BOSNO METHODE: Een trektocht van leren en ervaren

Als deelnemer maak je een trektocht van leren en ervaren door te werken in teamverband aan een strategisch vraagstuk van één van de organisaties die zich aan Bosno hebben verbonden. Zij hebben de leergang een vaste plek hebben gegeven in hun opleidingsaanbod aan medewerkers. Je wordt daarbij begeleid door hoogleraren en organisatieadviseurs. En door de MD- managers van die partners. Je reflecteert frequent op je eigen ontwikkeling. Samen met de MD adviseurs evalueren we de leergang en delen input voor het programma. Samen vormgeven, leren van elkaar, met elkaar, met verschillende organisaties. Intercompany noemen wij dat.

Hoe werkt het?

  • Gedurende acht maanden werk je in teams van ca. vier deelnemers van verschillende werkgevers aan een strategische praktijkopdracht van een andere werkgever dan die van jezelf. Je maakt als het ware een trektocht in die organisatie. Met die ervaring leer je heel veel. Over die andere organisatie, maar ook over je eigen organisatie, en over je eigen rol als manager. Je doet nieuwe ervaring en inzichten op, die je regelmatig toetst aan je leerdoelen tijdens reflectie en intervisie momenten.
  • Er zijn ook bedrijfsteams die een opdracht uitvoeren in de eigen organisatie. Hierdoor leert het team de eigen organisatie grondig kennen, en zal ook na de opleiding nog vaak met elkaar samenwerken.
  • Je kiest voor een team, verkent je opdracht, onderzoekt publicaties en gaat in gesprek met alle lagen in de organisatie. Van uitvoerders tot directie, van onderhoudsmonteur tot de hoogste baas van een ministerie of een commercieel bedrijf. Je laat je niet belemmeren om in contact te treden met wie je denkt nodig te hebben en je helpt elkaar met je netwerk om dit mogelijk te maken.
  • Ondertussen wordt je door Nederlands’ beste hoogleraren, professoren en organisatie-adviseurs in meerdaagse bijeenkomsten (met overnachtingen) begeleid m.b.t. theorie over veranderkunde, leidinggeven en leiderschap.
  • Na acht maanden, met vele interviews, bedrijfsbezoeken en zeer verrijkende theorie- en intervisie bijeenkomsten presenteer je als team je bevindingen aan de opdrachtgevers in een gezamenlijke bijeenkomst.
  • Je krijgt begeleiding van en HR / MD collegae, managers en directeuren tijdens een leergang. Zij zijn jouw leercoach, respectievelijk je (team) coach of je opdrachtgever.
  • HR / MD managers zijn belangrijk bij de aanmelding van deelnemers uit hun organisatie, en voor de begeleiding tijdens de leergang. Zij worden voorafgaand aan een leergang goed geïnformeerd over hun rol, bijdrage, aanwezigheid, en invloed op de opleiding in diverse gezamenlijke momenten.
  • De programmamanager coördineert, en is de linking pin voor deelnemers, opdrachtgevers, leercoaches, professoren en adviseurs, de congreslocatie enz.

Action learning

Action Learning is een continu proces van leren, ervaren en reflecteren met collega´s en peers om dingen voor elkaar te krijgen, om advies en oplossingen voor een (organisatie)probleem te realiseren.

We leren pas van ervaringen als we willen nadenken over ´gedane zaken´ en bereid zijn er lessen uit te trekken die ons kunnen helpen in soortgelijke situaties in de toekomst. Leren wordt gestimuleerd door condities te scheppen voor bewust zijn en bewust mee te doen. En daarmee geen appél te doen aan toeschouwersbewustzijn. Als deelnemer wordt je houding gekenmerkt door een aantal aspecten: onderzoekend, kunnen omgaan met verscheidenheid en onzekerheid, reflectief, open, interactief, autonoom en ondernemend.

Het doel van een action learning project is dat je nieuwe inzichten en vaardigheden verwerft, zodat je effectiever kan zijn in soortgelijke toekomstige situaties. Daarbij gaat het er om zelf te  (onder)zoeken, te willen begrijpen, te handelen, te leren en betekenis te geven.