wat je moet weten

Betrek je HR collega

Betrek altijd je HR / MD collega in je overweging om je op te geven. Hij /zij heeft goed zicht op je carrière ontwikkeling, kan je bijstaan bij het formuleren van je leerdoelen en motivatie. Ook beschikt hij of zij vaak over een budget voor een Bosno opleiding. Tijdens de opleiding hebben MD-ers ook een belangrijk aandeel in de leermethode van Bosno als leercoach.

Vraag ook je leidinggevende om een advies, en een motivatie waarom hij vindt dat het belangrijk is dat jij mee gaat doen met de trektocht van Bosno. Daarmee versterk je je leerproces èn de interactie met je manager of directeur, en borg je jouw nieuwe ervaringen in je organisatie.

Is Bosno nog geen vaste partner in het opleidingspakket van jouw organisatie en heb jij wel interesse om mee te doen? Bel of mail ons voor info of een afspraak. Daarna maken wij een vervolg gesprek met je HR / MD afdeling, zodat ook zij betrokken worden bij jouw opleiding, volgens de Bosno Intercompany methode.

Bosno Opleidingsbudget bij Politie, Defensie, Belastingdienst en andere werkgevers

Voor potentiële deelnemers van de Politie is het goed te weten, dat de Politieacademie jaarlijks een budget reserveert voor deelnemers uit de hele Politie organisatie in het land. Je vindt Bosno op hun website bij Thema’s / Tactisch- Strategisch Leiderschap. De selectie vindt centraal plaats door de Politie Academie  Klik hier.

Ook de Belastingdienst, Prorail, Defensie, Movares en andere organisaties die al jaren met Bosno samenwerken, reserveren jaarlijks een ‘Bosno-budget’.

Weet je niet wie jou verder kan brengen met je ontwikkelvraag, klik hier. Met de organisaties met wie we al jaren samenwerken kennen wij de contacten in jouw organisatie.

Heb je zelf opleidingsbudget, ook dan ben je van harte welkom.  

Studiebelasting

De leergang heeft impact op je agenda, op het werk en thuis. Je zal regelmatig niet aanwezig zijn. Houdt rekening met 7 overnachtingen, en regelmatig overleg met je teamgenoten, onderzoek en interviews met belanghebbenden van de diverse organisaties in het kader van je opdracht en eindadvies. Daarnaast krijg je veel inspirerende informatie te verwerken, en zoek je zelf naar bronnen, aanvullende artikelen en boeken. Je doet een Bosno opleiding ‘er niet even bij’. Het vraag serieus veel tijd. Alles bij elkaar 300 – 400 uur. Overleg dus vooraf thuis en op het werk.

Er zijn diverse blokken van 2 respectievelijk 1 dag(en)  in een goed conferentieoord, verspreid over 7 maanden (overnachtingen verplicht). Er zijn diverse gezamenlijke bedrijfsbezoeken die deel uitmaken van de bijeenkomsten. Noteer deze ook in je agenda.

Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan theorie, onderzoek, teamoverleg en contacten met opdrachtgevers, leercoaches en ander belanghebbenden. De inzet tussen de bijeenkomsten in vraagt om goed agenda beheer.

Tarieven

Bosno is een non-profit stichting, zonder winstoogmerk. We hanteren tarieven op basis van kostprijs, zonder winstopslag. De kosten van deelname aan de leergang bedragen  € 7500,- inclusief verblijfskosten en diverse literatuur, exclusief BTW.

Wat is inbegrepen?

  • Alle bijeenkomsten en inspirerende sprekers
  • Gebruik van conferentieruimte in kwalitatieve op Corona ingestelde accommodaties
  • 7 Overnachtingen in een 1-persoons-kamer
  • Ontbijt, lunch, diner en consumpties
  • Diverse boeken, video’s, artikelen
  • Gebruik van een elektronische leeromgeving en online colleges.

Niet inbegrepen:

  • Een eventuele voor-overnachting voor blok 1 (ca. € 100,- excl. BTW)
  • Extra consumpties of een enkele maaltijd buiten het arrangement
  • Het diner bij de terugkomdag
  • Reiskosten

Het bedrag wordt door Bosno in één keer doorberekend aan de deelnemende organisatie.

We bereiden de leergang goed voor en maken daarvoor op voorhand verplichtende afspraken over met inleiders, ruime en veilige accommodatie etc. We gaan ervan uit dat gedane toezeggingen en afspraken door onze deelnemers consequent worden nagekomen. 

Inschrijven geschiedt na overleg met of via een collega van je HR afdeling, die tijdens de leergang een belangrijke ondersteunende rol vervult. We vragen ook je CV en een korte motivatie / beschrijving van je leerdoelen.

Na je aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf ontvangst van je inschrijving. Annuleer je je inschrijving na 14 dagen dan worden de volledige kosten van € 7.500,- in rekening gebracht. Annuleringskosten zijn niet van toepassing indien een vervangende deelnemer door dezelfde werkgever wordt aangemeld. Er vindt geen restitutie plaats voor eventuele tussentijdse afwezigheid, of het niet gebruik kunnen maken van een overnachting, maaltijden e.d.

Bijzonderheden in verband met Corona:

Indien door overheidsmaatregelen colleges en verblijf niet fysiek kunnen worden gerealiseerd, zal het programma worden aangepast met een online programma in Zoom, met waar mogelijk extra college momenten, vragen uren, en begeleiding door inleiders. Eén en ander geschiedt in overleg met deelnemers.

Bosno is niet gehouden tot terugbetaling van (een deel) van de opleidingskosten. In lijn met onze non-profit principes streven we echter wel naar een regeling, met inachtneming van de extra kosten die door Bosno worden gemaakt voor de realisatie van (online) alternatieven. Een mogelijke creditering is niet van toepassing indien werkgevers uitgebreidere beperkingen opleggen dan de overheid voorschrijft.

Voor uitgebreide voorwaarden klik op Bosno Algemene Voorwaarden.

Heb je nog vragen?

Bel Franc Heijke op +31 (0)6 510 952 45 of stuur een mail naar: programmamanager@bosno.nl

Heb je nog vragen?

Bel ons Mail ons