wat je moet weten

Betrek je HR collega

Betrek altijd vroegtijdig je HR / MD collega in je overweging om je op te geven. Hij /zij heeft goed zicht op je carrière ontwikkeling, kan je bijstaan bij het formuleren van je leerdoelen en motivatie. Ook beschikt hij of zij vaak over een budget voor een Bosno opleiding. Tijdens de opleiding hebben MD-ers ook een belangrijk aandeel in de leermethode van Bosno als leercoach / begeleider bij de opdrachten en bij jouw ontwikkeling.

Vraag ook je leidinggevende om een advies en een motivatie waarom hij/zij vindt dat het belangrijk is dat jij mee gaat doen met de trektocht van Bosno. Daarmee versterk je je leerproces èn de interactie met je manager of directeur en borg je jouw nieuwe ervaringen in je organisatie.

Meld je tijdig aan

Houd rekening met enkele maanden om dit proces van afweging en afstemming goed te doorlopen. Als je je aanmeldt, gebruik dan het formulier  ‘Aanmelden’ . We vragen je daar ook om je CV en een korte motivatie / beschrijving van je leerdoelen.

Inschrijven geschiedt bij voorkeur uiterlijk 4 weken voor aanvang, na overleg met of via een collega van je HR afdeling, die tijdens de leergang een belangrijke ondersteunende rol vervult. Eerder mag natuurlijk ook in verband met beschikbaarheid van plaatsen. Lukt dit niet, neem dan contact op.

Is Bosno nog geen vaste partner in het opleidingspakket van jouw organisatie en heb jij wel interesse om mee te doen? Bel of mail ons voor info of een afspraak. Daarna plannen wij een vervolggesprek met je HR / MD afdeling, zodat ook zij betrokken worden bij jouw opleiding, volgens de Bosno Intercompany methode.

Bosno Opleidingsbudget bij Politie, Defensie, Belastingdienst en andere werkgevers

Voor potentiële deelnemers is het goed te weten dat vele van onze partners opleidingsplaatsen bij Bosno vastleggen en financieren. 

De Politieacademie reserveert jaarlijks een budget voor Politie deelnemers uit de hele  land. De selectie vindt centraal plaats door de Politie Academie.

Klik hier of kijk op de website van de Politieacademie,  of onder de volgende link:

https://www.politieacademie.nl/thema/politieleiderschap/Advanced%20Programmes/Paginas/BOSNO.aspx .

Contactpersonen:

Politieacademie: frank.schreurs@politieacademie.nl

Belastingdienst, SSO/O&P, r.verwoerd@belastingdienst.nl

Defensie:  Cluster Burgerpersoneel, mpeg.klaassen@mindef.nl

Koninklijke Marechaussee: ajeca.bens@mindef.nl

DUO: saskia.helfenstein@duo.nl, Margretha.koekkoek@duo.nl

IND: Gonny.Reinders@ind.nl

UWV: ine.paans@uwv.nl

Prorail: mieke.veeninga@prorail.nl

ICT Group: Ellen.te.Kloeze@ict.nl

Ook diverse andere ministeries nemen afwisselend deel aan onze opleidingen. Weet je niet wie jou verder kan brengen met je ontwikkelvraag, klik hier. Met de organisaties met wie we al jaren samenwerken kennen wij de contacten in jouw organisatie.

Heb je zelf opleidingsbudget, ook dan ben je van harte welkom. We stemmen altijd af met onze vaste contactpersonen.

Studiebelasting

De leergang heeft impact op je agenda, op het werk en thuis. Je zal regelmatig niet aanwezig zijn. Houd rekening met 7 overnachtingen, en regelmatig overleg met je teamgenoten, onderzoek en interviews met belanghebbenden van de diverse organisaties in het kader van je opdracht en eindadvies. Daarnaast krijg je veel inspirerende informatie te verwerken en zoek je zelf naar bronnen, aanvullende artikelen en boeken. Je doet een Bosno opleiding ‘er niet even bij’. Het vraagt serieus veel tijd. Inclusief zelfstudie ca. 300 uur. Overleg dus vooraf thuis en op het werk.

Er zijn diverse blokken van 2 respectievelijk 1 dag(en)  in een goed conferentieoord, verspreid over 7 maanden (overnachtingen verplicht). Er zijn diverse gezamenlijke bedrijfsbezoeken die deel uitmaken van de bijeenkomsten. Noteer deze ook in je agenda.

Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan theorie, onderzoek, teamoverleg en contacten met opdrachtgevers, leercoaches en ander belanghebbenden. De inzet tussen de bijeenkomsten in vraagt om goed agendabeheer.

Tarieven

Bosno is een non-profit stichting, zonder winstoogmerk. Samen vormgeven aan leren, met hoge kwaliteit van opleiden. Die ideologie is onze drijfveer. We hanteren tarieven op basis van kostprijs, zonder winstopslag. Hierdoor zijn de kosten ca 50% lager dan bij commerciële aanbieders met open inschrijving, zonder aan kwaliteit in te boeten.

De kosten van deelname aan de leergang bedragen  € 8.250,- inclusief begeleiding, verblijfskosten, leeromgeving en diverse literatuur, exclusief BTW. 

Wat is inbegrepen?

 • Alle bijeenkomsten en inspirerende sprekers
 • Gebruik van conferentieruimte in kwalitatieve op Corona ingestelde accommodaties
 • 7 Overnachtingen in een 1-persoons-kamer
 • Ontbijt, lunch, diner en consumpties
 • Diverse boeken, video’s, artikelen
 • Gebruik van een elektronische leeromgeving en online colleges

Niet inbegrepen:

 • Een eventuele voor-overnachting voor blok 1 (ca. € 110,- excl. BTW)
 • Extra consumpties of een enkele maaltijd buiten het arrangement
 • Het diner bij de terugkomdag
 • Reiskosten
 • Zelf, met je collegae, het organiseren van een bedrijfsbezoekdag

Het bedrag wordt door Bosno in één keer doorberekend aan de deelnemende organisatie.

We bereiden de leergang goed voor en maken daarvoor op voorhand verplichtende afspraken over met inleiders, ruime en veilige accommodatie etc. We gaan ervan uit dat gedane toezeggingen en afspraken door onze deelnemers consequent worden nagekomen. 

Na je aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf ontvangst van je inschrijving. Annuleer je je inschrijving na 14 dagen dan worden de volledige kosten van € 8.250,- in rekening gebracht. Annuleringskosten zijn niet van toepassing indien een vervangende deelnemer door dezelfde werkgever wordt aangemeld. Er vindt geen restitutie plaats voor eventuele tussentijdse afwezigheid, of het niet gebruik kunnen maken van een overnachting, maaltijden e.d.

Bijzonderheden in verband met Corona

Indien door overheidsmaatregelen colleges en verblijf niet fysiek kunnen worden gerealiseerd, zal het programma worden aangepast met een online programma in Zoom, met waar mogelijk extra collegemomenten, vragenuren en begeleiding door inleiders. Eén en ander geschiedt in overleg met deelnemers.

Bosno is niet gehouden tot terugbetaling van (een deel) van de opleidingskosten. In lijn met onze non-profit principes streven we echter wel naar een regeling, met inachtneming van de extra kosten die door Bosno worden gemaakt voor de realisatie van (online) alternatieven. Een mogelijke creditering is niet van toepassing indien werkgevers uitgebreidere beperkingen opleggen dan de overheid voorschrijft.

Voor uitgebreide voorwaarden klik op Bosno Algemene Voorwaarden.

Heb je nog vragen?

Bel Franc Heijke op +31 (0)6 510 952 45 of stuur een mail naar: programmamanager@bosno.nl

Heb je nog vragen?

Bel ons Mail ons