partners van bosno zetten zich voor elkaar in 

Bosno partners zijn organisaties die gedreven zijn om voor meer jaren de opleidingen van Bosno in hun eigen opleidingsportefeuille te borgen. 

Dat doen ze door meerdere deelnemers per jaar aan de opleidingen te laten deelnemen, door de inzet van  ‘leercoaches’, veelal HR / MD managers, door het aanbod van een of meer directieleden om jaarlijks een strategische opdracht te verstrekken, en door het leveren van bestuursleden die hun achterban goed representeren.

Niet alleen de medewerker maar de hele afdeling en organisatie profiteert daarmee van de nieuwe kennis en ervaring van de deelnemer.

Wat betekent het voor een organisatie, voor de HR managers of voor een directielid als hij/ zij  opdrachtgever wil zijn? Wat zijn de rollen, taken en tijdsinzet?
Lees hier meer.

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Sinds 2022 | Voor meer informatie over het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) klikt u hier.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Sinds 2021 | Voor meer informatie over het Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
klikt u hier.

Ministerie immigratie en naturalisatiedienst

Sinds 2018 | Voor meer informatie over het Ministerie van Justitie en Veiligheid klikt u hier.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Sinds 2018 | Voor meer informatie over de Rijkswaterstaat klikt u hier.

belastingdienst

De Belastingdienst

Sinds 2005 | Voor meer informatie over de Belastingdienst klikt u hier.

KMAR

Voor meer informatie over de Koninklijke Marechaussee klikt u hier.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Sinds 2005 | Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie klikt u hier.

Movares

Movares Nederland B.V.

Sinds 2003 | Voor meer informatie over Movares Nederland klikt u hier.

Nationale-Politie

De Nationale Politie

Sinds 1996 | Voor meer informatie over de Nationale Politie klikt u hier.

ProRail

Sinds 2014 | Voor meer informatie over ProRail klikt u hier.

ICT

ICT

Sinds 2017 | Voor meer informatie over ICT klikt u hier.