Hoe werken wij?

Het Bosno concept is gebaseerd op samen werken, samen leren.

Het concept van Bosno Intercompany Learning rust op de volgende pijlers:

 1. Actieve input van HR / MD managers
 2. Actieve betrokkenheid van een opdrachtgever afkomstig uit directie
 3. Commitment voor het jaarlijks inschrijven van tenminste 3 deelnemers, bij voorkeur voor meer jaren
 4. Mogelijke deelname als bestuurslid van de non-profit stichting Bosno

Als een organisatie zich herkent in deze wijze van werken zien wij hen als partners met wie we samen opleiding en ontwikkeling vorm geven. Door een eventuele deelname aan het bestuur wordt deze partner relatie nog eens versterkt. Voor alle betrokkenen geldt dat zij hierdoor invloed kunnen uitoefenen en hun netwerk uitbreiden en verdiepen.

Een overzicht van rollen, taken en tijdspad


De HR/ MD manager

Voorbereiding maart / augustus:

 • uitnodigen en selecteren deelnemers, alsmede aanmelding bij Bosno
 • selecteren opdrachtgever
 • primair contact voor de programma manager van Bosno

Voortgang: begin november / mei – juni

 • begeleiden eigen deelnemers bij hun individueel leerproces
 • begeleiden gast/opdrachtteams en op weg helpen bij hun opdracht in je organisatie
 • incidenteel bijwonen van reflectie bijeenkomsten op de conferentielocaties 
 • gezamenlijke evaluatie na afloop van de leergang
 • optioneel: bijwonen tijdens de leergang, een spreker naar keuze uit eigen interesse

Afsluiting: eind mei / juni

 • Het bijwonen van de gezamenlijke presentaties / adviezen in een conferentie hotel, aan de gezamenlijke opdrachtgevers. 1 dagdeel (+ evt. lunch) van 09.00 – 14.00.

De jaarlijkse inzet voor deze begeleiding is ca. 30 uur per leergang, exclusief de interne selectie van deelnemers. Alle inzet betreft reguliere taken als MD-er, binnen de bestaande functie.

 

De opdrachtgever 

Opdrachtgevers zijn leden van directie of bestuur, en worden daarbij ondersteund door een secretaris, een beleidsadviseur of projectmanager.

Voorbereiding: mei / augustus

 • Het schrijven van een strategische opdracht: ca. 2 uur
 • Gesprek met programma manager en video opname: 1 uur

Voortgang: november – mei

 • 3 – 6  gesprekken met het deelnemersteam dat werkt aan de opdracht: 3 – 6  uur

Afsluiting: eind mei/ juni

 • Het bijwonen van de gezamenlijke presentaties / adviezen door deelnemers  aan de gezamenlijke opdrachtgevers. 1 dagdeel (+ evt. lunch) in een conferentie hotel.