partners van bosno  integreren management ontwikkeling in elkaars praktijk 

Leren van en met elkaar betekent commitment en wederkerigheid op directie en uitvoerend niveau. Op die wijze zijn we samen effectief, houden we de kwaliteit hoog en de kosten laag. Een unieke vorm voor managementontwikkeling. 

 

Hoe werken wij?

Het partnerconcept van Bosno Intercompany Learning rust op samen leren, vormgeven, reflecteren en aanpassen. Daarbij hoort:

 1. Actieve input van HR / MD managers
 2. Actieve betrokkenheid van een opdrachtgever afkomstig uit directie
 3. Commitment voor het jaarlijks inschrijven van tenminste 3 deelnemers, bij voorkeur voor meer jaren
 4. Mogelijke deelname als bestuurslid van de non-profit stichting Bosno

Als een organisatie zich herkent in deze wijze van werken zien wij hen als partners met wie we samen opleiding en ontwikkeling vormgeven. Door een eventuele deelname aan het bestuur wordt deze partnerrelatie nog eens versterkt. Voor alle betrokkenen geldt dat zij hierdoor invloed kunnen uitoefenen en hun netwerk uitbreiden en verdiepen.

 

Een overzicht van rollen, taken en tijdspad


De HR/ MD manager

Voorbereiding: januari  / augustus:

 • uitnodigen en selecteren deelnemers, alsmede aanmelding bij Bosno
 • selecteren opdrachtgever
 • primair contact voor de programmamanager van Bosno

Voortgang: begin november / mei – juni

 • begeleiden eigen deelnemers bij hun individuele leerproces
 • begeleiden gast/opdrachtteams en op weg helpen bij hun opdracht in je organisatie
 • incidenteel bijwonen van reflectiebijeenkomsten op de conferentielocaties of online
 • gezamenlijke evaluatie na afloop van de leergang
 • optioneel: bijwonen tijdens de leergang, een spreker naar keuze uit eigen interesse

Afsluiting: eind mei / juni

 • Het bijwonen van de gezamenlijke presentaties / adviezen in een conferentiehotel, aan de gezamenlijke opdrachtgevers. 1 dagdeel (+ evt. lunch) 

De jaarlijkse inzet voor deze begeleiding is ca. 30 uur per leergang, exclusief de interne selectie van deelnemers. Alle inzet betreft reguliere taken als MD-er, binnen de bestaande functie.

 

De opdrachtgever 

Opdrachtgevers zijn leden van directie of bestuur en worden daarbij ondersteund door een secretaris, een beleidsadviseur of projectmanager.

Voorbereiding: mei / augustus

 • Het schrijven van een strategische opdracht: ca. 2 uur
 • Gesprek met programmamanager en video opname: 1 uur

Voortgang: november – mei

 • 3 – 6  gesprekken met het deelnemersteam dat werkt aan de opdracht: 3 – 6  uur

Afsluiting: eind mei/ juni

 • Het bijwonen van de gezamenlijke presentaties / adviezen door deelnemers  aan de gezamenlijke opdrachtgevers. 1 dagdeel (+ evt. lunch) in een conferentiehotel.