Samen werken aan ontwikkeling

Onze samenleving is enorm dynamisch, van lokaal tot mondiaal. Als manager is het een vereiste om goed hierop te kunnen anticiperen, door beweging te creëren en ontwikkeling te stimuleren. Door te kijken op organisatieniveau naar informatie en kennis, machtsverhoudingen, patronen en gewoonten, en door de toekomst als uitgangspunt te nemen. Zo geven we betekenis aan het handelen van vandaag. Bij Bosno leer je anders te kijken en vorm te geven aan jouw ontwikkeling als mens, als medewerker, als verantwoordelijke voor anderen. Wij bieden handvatten om je handelingsrepertoire te verbreden, een perspectief op je eigen ontwikkeling te hebben. Samen met je collega-deelnemers, je manager, MD coordinator, en gerenommeerde inleiders van Universiteiten en adviesbureau’s van faam.

intercompany

Leren van en met elkaar, kwaliteit zonder winst oogmerk, al ruim 40 jaar.

Intercompany staat voor een opleidingsconcept waaraan verschillende organisaties actief zijn betrokken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van de opleiding, en het plaatsen en begeleiden van deelnemers. In verschillende rollen participeren zij in het programma: ze zijn actief betrokken als opdrachtgever van de strategische praktijkopdracht, stellen HR of lijnmanagers aan als leercoach, vervullen een rol als bestuurslid van de stichting, wonen bijeenkomsten bij, maken deel uit van het BOSNO netwerk. De programmamanager en het secretariaat zorgen voor het vormgeven van de leergangen, inclusief inhoud, inleiders, faciliteiten, locaties, inschrijven etc.

Bosno Intercompany learning heeft een ideologisch vertrekpunt: je leert van en met elkaar op hoog kwalitatief niveau. Daar past de non-profit gedachte bij zoals de stichting in 1978 is opgezet. Hoogwaardige opleidingen zonder winstoogmerk, tegen zeer lage tarieven.

Bosno staat voor Bedrijfsopleidingen van Nederlandse samenwerkende organisaties, opgericht door Nederlandse multinationals. Inmiddels is er een mix van partners, bedrijven en overheden. Leren van en met elkaar is nog steeds de basis, met hoge kwaliteit, zonder winst oogmerk.