intercompany Visie

Leren van en met elkaar, kwaliteit zonder winst oogmerk, sinds 1978.

Bosno heeft als ideologisch vertrekpunt dat je leert van en met elkaar op hoog kwalitatief niveau, tegen kostprijs. Bij een andere werkgever, of in de eigen organisatie.

Bosno Intercompany Learning staat voor een concept waarbij een 10-tal institutionele organisaties zich committeren aan het vormgeven, uitvoeren en evalueren van een leergang strategisch leiderschap en verandermanagement voor hun managers. Zij garanderen opleidingsplaatsen en begeleiden en coachen deelnemers, vanuit HR en directie. De programmamanager verbindt alle relaties, zorgt voor concept en uitvoering met Nederlandse Universiteiten en top adviseurs.

In verschillende rollen participeren zij in het programma: directieleden zijn actief  als opdrachtgever van de strategische praktijkopdracht, HR of lijnmanagers begeleiden deelnemers als leercoach, en bestuurders vervullen een rol als onbezoldigd bestuurslid van de stichting, of als programmaraad. Zij zien toe op  inhoud en organisatie, vormgegeven door de programmamanager en de bureaumanager.

Bosno staat voor Bedrijfsopleidingen van Nederlandse samenwerkende organisaties, een mix van partners, bedrijven en overheden

De leervisie van Bosno

Bij Bosno opleidingen wordt uitgegaan van een wetenschappelijke benadering, onderzoekend, initiatiefrijk en zelf verantwoordelijk voor je leerproces. 

 

Ontwerpbenadering

Bosno benadering

Uitgangspunt

”Ik zal je iets leren” ”Ik help je iets te leren”

Nadruk ligt op

Product Proces

Centrale rol

Trainer, docent, opleider Deelnemer

Didactische aanpak

Geprogrammeerde instructie (Zelf)ontdekkend

Opvatting over leren

Informatie opnemen; voordoen, nadoen Zelfsturend, ondernemend; eigen verantwoordelijkheid

Grondhouding deelnemer

Traditionele opvatting over leren Openstaan voor wat op je af komt; leren van ervaring