Voor lijn, project- of programmamanagers, (Politie-)teamchefs, interne adviseurs en veranderaars

Je werkt in een complexe organisatie. Als (tactisch) manager ben je verantwoordelijk voor een groot operationeel team, of je hebt een functie als project manager of intern adviseur voor complexe, organisatie overstijgende vraagstukken. Je hebt behoefte aan reflectie, sparren met gelijkgestemden, voor een bredere kijk op je situatie. Je wilt beter begrijpen, handelen en organiseren als manager of veranderaar. 

De ideale deelnemer …

  • is werkzaam zijn op het snijvlak van operatie en strategie in een grote commerciële of een (semi)overheidsorganisatie
  • is in de rol van manager (lijn- project- of adviseur) betrokken bij organisatieveranderingen
  • heeft te maken hebben met complexe werkvelden, krachtenvelden, beslissingsstructuren of marktdynamiek

Je beschikt over …

  • een academisch denk- en werkniveau
  • minimaal tien jaar werkervaring, en management ervaring
  • een flinke dosis motivatie, initiatief en nieuwsgierigheid

Je bent gemotiveerd en …

  • zoekt een opleiding die aansluit aan bij jouw loopbaanperspectief.
  • formuleert zelf je leerdoelen
  • je wordt niet door de werkgever verplicht deel te nemen, maar kiest uit eigen overtuiging.
  • Het is belangrijk om je inschrijving samen met of via je HR afdeling te realiseren. Zij hebben een belangrijke adviserende rol tijdens de leergang, jouw leerproces en je loopbaan ontwikkeling.

De opzet van de leergang vereist motivatie en betrokkenheid, inzet en de bereidheid om te leren van én met elkaar. Je hebt zelf een belangrijke inhoudelijke inbreng in je team middels eigen casuïstiek, onderzoek en ideeën, die je veelvuldig toetst met je mede deelnemers.

Ben jij zelf verantwoordelijk, initiatiefrijk, nieuwsgierig en leergierig?

Klik hier voor vragen of een orienterend gesprek

Je bent beschikbaar

De inspanning in tijd voor voorbereiding en colleges, voor onderzoek, interviews, overleg en schrijven is 300 à 400 uur. Dat vraagt om goed agendabeheer, en wordt vaak onderschat. Stem goed af thuis en op het werk om wekelijks tijd vrij te maken voor je onderzoek, interviews, bezoeken, lezen en overleggen. 

Leren in gemengde teams bij een andere werkgever

Je leert in gemengde teams met verschillende deelnemers uit andere organisaties dan die van je zelf. En je werkt aan een opdracht van de directie van één van de andere organisaties die participeren in Bosno. Dat is dus niet je eigen werkgever. Je krijgt daarmee ruim de mogelijkheid om bij een andere organisatie in de ‘keuken’ te mogen kijken, te acteren en te adviseren, en te bouwen aan een extern netwerk.

Leren met een bedrijfsteam

Leren met je eigen collegae in een bedrijfsteam kan ook. Tijdens de leergang werk je intensief aan een onderzoeksopdracht die is verstrekt door directie/raad van bestuur van je eigen organisatie met je eigen collegae. Je bouwt aan een intern netwerk, en ontmoet ook regelmatig de andere deelnemers tijdens colleges en bedrijfsbezoeken.