Voor lijn-, project- of programmamanagers,  (Politie-)teamchefs, interne adviseurs en veranderaars

Je werkt in een complexe organisatie. Als (tactisch) manager ben je verantwoordelijk voor een groot operationeel team, of je hebt een functie als projectmanager of intern adviseur voor complexe, organisatie overstijgende vraagstukken. Je hebt behoefte aan reflectie, sparren met gelijkgestemden, voor een bredere kijk op je situatie. Je wilt beter begrijpen, handelen en organiseren als manager of veranderaar. 

De ideale deelnemer …

  • is werkzaam op het snijvlak van operatie en strategie in een grote commerciële of een (semi)overheidsorganisatie
  • is in de rol van manager (lijn- project- of adviseur) betrokken bij organisatieveranderingen
  • heeft te maken met complexe werkvelden, krachtenvelden, beslissingsstructuren of marktdynamiek

Je beschikt over …

  • een academisch denk- en werkniveau
  • minimaal tien jaar werkervaring en managementervaring
  • een flinke dosis motivatie, initiatief en nieuwsgierigheid

Je bent gemotiveerd en …

  • zoekt een opleiding die aansluit aan bij jouw loopbaanperspectief
  • formuleert zelf je leerdoelen
  • je wordt niet door de werkgever verplicht deel te nemen, maar kiest uit eigen overtuiging
  • het is belangrijk om je inschrijving samen met of via je HR-afdeling te realiseren. Zij hebben een belangrijke adviserende rol tijdens de leergang, jouw leerproces en je loopbaanontwikkeling.

De opzet van de leergang vereist motivatie en betrokkenheid, inzet en de bereidheid om te leren van én met elkaar. Je hebt zelf een belangrijke inhoudelijke inbreng in je team middels eigen casuïstiek, onderzoek en ideeën, die je veelvuldig toetst met je mededeelnemers.

Ben jij zelf verantwoordelijk, initiatiefrijk, nieuwsgierig en leergierig?

Klik hier voor vragen of een orienterend gesprek

Je bent beschikbaar

De inspanning in tijd voor voorbereiding en colleges, voor onderzoek, interviews, overleg en schrijven is 300 à 400 uur. Dat vraagt om goed agendabeheer en wordt vaak onderschat. Stem thuis en op het werk goed af om wekelijks tijd vrij te maken voor je onderzoek, interviews, bezoeken, lezen en overleggen. 

Leren in gemengde teams bij een andere werkgever

Je leert in gemengde teams met verschillende deelnemers uit andere organisaties dan die van jezelf. En je werkt aan een opdracht van de directie van één van de andere organisaties die participeren in Bosno. Dat is dus niet je eigen werkgever. Je krijgt daarmee ruim de mogelijkheid om bij een andere organisatie in de ‘keuken’ te mogen kijken, te acteren en te adviseren, en te bouwen aan een extern netwerk.

Leren met een bedrijfsteam

Leren met je eigen collegae in een bedrijfsteam kan ook. Tijdens de leergang werk je intensief aan een onderzoeksopdracht die is verstrekt door directie/raad van bestuur van je eigen organisatie met je eigen collegae. Je bouwt aan een intern netwerk en ontmoet ook regelmatig de andere deelnemers tijdens colleges en bedrijfsbezoeken.