Dr. Marga Janse, organisatie adviseur

Intervisie gedurende gehele PIO traject

Marga Janse (1958) is als onderzoeker in de medische wetenschap begonnen. Zij noemt zich liever procesregisseur dan coach of trainer. Zij is eigenaar van innovatiefLerenLeren (sinds 2006) en is geboeid door hoe mensen zich ontwikkelen en hoe ze leren. De vraag ‘hoe zit dat…?’ is de rode draad bij het begeleiden, faciliteren en trainen of ondersteunen van medewerkers. Heeft voor WUR, diverse ziekenhuizen, fysiotherapie praktijken en Hogescholen trajecten ontworpen waarbij leren, veranderen en innoveren centraal staan.
www.innovatieflerenleren.nl

Ad Reijbroek, organisatie adviseur

31 oktober, 1 en 2 november 2018

Ad Reijbroek (1955) is trainer/adviseur, heeft zich gespecialiseerd in ervaringsleren en action learning in veranderprogramma’s. Geïnspireerd door de moderne socio-techniek en als action Learning coach werkt hij samen met betrokkenen om zicht te krijgen op patronen in hun organisatie en hun eigen rol daarin. Vanuit zijn overtuiging; ‘you are crew not passenger’, is hij sinds 2000 betrokken bij de eerste module van het programma Perspectief in ontwikkeling. Ad heeft een grote passie voor watersport hetgeen hij graag combineert met zijn trainingen.

Drs. Edwin Kaats, organisatie adviseur

22 en 29 november 2018

Edwin kaats is organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken m.b.t. samenwerking. Het verbinden van mensen en organisatie is zijn passie. Hij draagt bij tot het beter functioneren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties door erover te adviseren, door procesregie en door te doceren, onderzoek te doen en erover te publiceren. Hij promoveerde op het proefschrift Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken uit bestuurlijk perspectief (2008), samen met Wilfrid Opheij, met wie hij ook bureau Common Eye oprichtte.
www.commoneye.nl

Edwin Kaats

Drs. Jaap Peters, organisatiekundige

21 en 28 november 2018

Jaap Peters (1956) is organisatiekundige. Studeerde Bedrijfskunde (drs.) in Delft aan de Interdisciplinaire Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB). Hij is medeoprichter van ‘DeLimes | Nieuw Organiseren’. In de dagelijkse praktijk noemt hij zichzelf organisatie-activist. Hij is gastdocent op verschillende universiteiten: Business Universiteit Nyenrode (voor het vak strategie), Universiteit Wageningen (voor het vak innovatie) en Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (voor het vak Introductie in de Chaostheorie). Hij is medeoprichter van het kwartaalblad Slow Management, schreef tal van publicaties en draagt bij aan een reeks van websites.

Drs. Gerard Citroen, organisatie adviseur

23 november en 30 november 2018

Gerard Citroen (1959) heeft een uitgebreide carrière in binnen- en buitenland, op gebied van sales, inkoop, marketing, uitgeverij, onderwijs, organisatieadvies, ICT, organisatieontwikkeling en programmamanagement. Naast zijn rol als strategisch adviseur en partner in diverse adviesorganisaties is hij werkzaam voor de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, NCD, waarvan ruim 1500 bedrijven deel uitmaken. Hij richtte de NCD-Academy op, en ontwikkelde daarvoor opleidingen op gebied van leiderschap en governance.

Ir. Drs. Jan de Hollander, organisatie adviseur

23 november en 30 november 2018

Jan de Hollander (1950) studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en opleidingen voor organisatieadvies. Hij is geassocieerd partner bij Van de Bunt,en adviseert overheden, instellingen en organisaties van professionals over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de-)centralisatievraagstukken, netwerk- en krachtenveld analyse en regie. Jan is gefascineerd door complexe organisatievraagstukken. Hoe bestuur je organisaties op een manier die ruimte geeft en energie losmaakt? Wat is dan “in control” zijn? Hij propageert anders te kijken, waardoor betere oplossingen gerealiseerd kunnen worden, of is aanvaarden beter dan oplossen?

Dr. Bert Mulder

16 januari 2019

Met een achtergrond in de psychologie en futurologie was Bert Mulder tien jaar lang hoofd ICT van omroeporganisatie Veronica en werkte daarna als zelfstandig adviseur. Eind jaren negentig was hij informatieadviseur van de Tweede Kamer. In 1999 richtte hij de InformatieWerkplaats op, een denktank op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. Hij is veelgevraagd inleider, docent bij opleiders zoals SIOO, en bij diverse universiteitsprogramma’s. Hij is bestuurslid van de Stichting Rechtszekerheid Digitaal, verschillende culturele instellingen en lid van het Europees Cultureel Parlement.

Drs. Manon de Caluwé

17 en 31 januari 2019

Manon de Caluwé behaalde is master in Communicatie- & Informatiewetenschappen en Bedrijfskunde. Ze is organisatieadviseur en procesbegeleider voor netwerken, allianties en partnerships. ‘Samenwerken is de manier om de vraagstukken van vandaag aan te pakken. Het maatschappelijk belang is namelijk groot.’ Voor mij is de kern van samenwerken het samen realiseren van een relevante, actuele en gedeelde ambitie. Daarnaast ervaar ik dat samenwerkingsverbanden houvast vinden in een transparant en resultaatgericht procesverloop. Het vermogen om te verbinden, wilskracht en doorzettingsvermogen zijn doorslaggevend daarbij. Ik leer mensen te kijken naar hun eigen voorkeursstijlen, en talent op gebied van leidinggeven.

Professor Dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement

17 en 31 januari 2019

Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen en directeur van de Nyenrode Powerhouse ‘Competing for Talent’. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en bekleedt een aantal toezichthoudende functies. Zij heeft diverse nationale en internationale publicaties op haar naam staan en schreef onder meer de boeken ‘Competing for talent’ (2009) en ‘Talent is goed, ambitie is beter’ (2012).

Professor Dr. Thijs Homan, hoogleraar Change and Implementation

8 en 22 maart 2019

Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit en is als universitair hoofddocent en senior projectleider verbonden aan het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties, publiceert een veelvoud aan artikelen en schrijft boeken.Tevens is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement.

Drs. Leike van Oss, organisatieadviseur

21 en 28 november 2018, 7 en 21 maart 2019

Leike van Oss studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij werkt als organisatieadviseur, interim-manager en coach en is partner bij Organisatievragen (www.Organisatievragen.nl). Als adviseur houdt zij zich bezig met organisatieontwikkelingstrajecten, teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Als interim-manager is zij vaak actief in organisaties waarin verandering en organisatieontwikkeling in het primair proces in combinatie met herijking van staf-lijnverantwoordelijkheden aan de orde zijn. Zij is als docent verbonden aan diverse masterprogramma’s voor ervaren veranderaars.

Hanke Lange

Drs. Hanke Lange, organisatie-en bestuursadviseur

18 januari en 1 februari 2019

Drs. Hanke Lange (1952) is ruim 30 jaar werkzaam als organisatie- en bestuursadviseur. De laatste 15 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in bestuurlijke effectiviteit. Hij wordt betrokken bij evaluaties in de top van de onderneming. Hij wordt gevraagd mee richting te geven aan de werking van de topstructuur, aan het versterken van de bestuurlijke effectiviteit en aan het herwinnen van onderling vertrouwen. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in het objectiveren en oplossen van spanningen tussen zware professionals (medisch specialisten, advocaten, organisatieadviseurs).

Professor Dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

24 mei 2019

Professor Dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. In 2017 is hij benoemd tot Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. In 2017 verscheen zijn boek ‘Dwalen in het antropoceen’ waarin hij constateert dat we leven in grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwesties, zoals klimaatverandering.