INleiders van topniveau

Wij selecteren onze inleiders op basis van hun ervaring als onderzoeker, wetenschapper of adviseur. Zij staan hoog aangeschreven binnen hun vakgebied, en zijn verbonden aan gerenommeerde opleidingsinstituten, universiteiten en adviesbureaus.

Vaak worden zij uitgenodigd om raden van bestuur, korpsleiding en ministers te adviseren. Voor Bosno geven zij vorm aan de theorie bijeenkomsten die goed zijn afgestemd met de praktijk vraagstukken van deelnemers en hun organisaties.

Daarnaast nodigen wij in de colleges sprekers uit die ‘met de voeten in de klei staan’, voor een dialoog over (sociale) ontwikkeling en leiderschap. 

Bosno_Leonique van Tol

Dr. Leonique van Tol

November 2024

Leonique van Tol studeerde bestuurskunde en diverse opleidingen op gebied van systemisch coachen en NLP. Zij werkte voor de overheid en als consultant. Sinds een tiental jaren is zij zelfstandig adviseur en coach. Als begeleider werkt zij intuïtief, met als basis haar levenservaring, haar zakelijke achtergrond, brede opleiding en haar jarenlange ervaring als paardencoach. Hiermee begeleid zij mensen en teams op hun weg naar leiderschap en verbinding.

Greet Lhermitte, kunsthistoricus (KULeuven)

November 2024

Greet Lhermitte is kunsthistoricus (KULeuven) en volgde na haar studie een opleiding gestalttherapie (Multidimens). Zij startte haar loopbaan als gids in musea in Antwerpen en Brussel en als leerkracht esthetische vorming. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in hun kijk- en denkprocessen, in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Zo ontwikkelde zij een reeks methodieken onder de titel: ‘BEELDtanken’, om je persoonlijke oordeelvorming in kaart te brengen. www.beeldtanken.be

beeldtanken.be

Greet-Lhermitte
Matthijs van Dijk

Prof. Ir. Matthijs van Dijk

November 2024

Matthijs van Dijk is hoogleraar Toegepast Ontwerpen (TUD) & Strategisch Ontwerpen (NTNU) in Delft en Trondheim. In 1992 richtte hij Reframing Studio op, dat zich aanvankelijk richtte op product design, maar nu nadrukkelijk op sociale verandering voor een inclusieve en duurzame samenleving. (Shaping future societies through design)

reframingacademy.com

Ir. Drs. Jan den Hollander, organisatie adviseur

November 2024

Jan den Hollander (1950) studeerde technische natuurkunde en bedrijfskunde en opleidingen voor organisatieadvies. Hij is geassocieerd partner bij Van de Bunt,en adviseert overheden, instellingen en organisaties van professionals over planning en control, bestuurlijke informatievoorziening, (de-)centralisatievraagstukken, netwerk- en krachtenveld analyse en regie. 

vandebunt.nl

Msc. Ricardo Uijen, strategisch adviseur 

December 2024

Ricardo Uijen studeerde Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg.  is partner bij Thaesis. Daarvoor heeft hij een aantal eigen ondernemingen gehad en gewerkt als freelancer in de financiële sector.

Ricardo adviseert over strategie en organisatie in onder andere zorg, media, finance en zakelijke dienstverlening. Naast zijn werk is Ricardo betrokken bij een aantal maatschappelijke initiatieven en ondernemingen.

thaesis.nl

Dr. Edwin Kaats, organisatie adviseur

December 2024

Edwin kaats is organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken m.b.t. samenwerking. Het verbinden van mensen en organisatie is zijn passie. Hij draagt bij tot het beter functioneren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties, met grote belangstelling voor kennis en onderwijs, ruimte en infrastructuur, en sport; door erover te adviseren, door procesregie en door te doceren, onderzoek te doen en erover te publiceren. Hij promoveerde op het proefschrift Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken uit bestuurlijk perspectief (2008), samen met Wilfrid Opheij, met wie hij ook bureau Common Eye oprichtte.

edwinkaats.nl

Edwin Kaats

Drs. Wieger Janse, Systemisch werken, Organisatieontwikkeling & Teamcoaching

Januari 2025

Drs. Wieger Janse is organisatie adviseur, gespecialiseerd in systemisch werken, samenwerken en leidinggeven. Hij studeerde Industrial and Organizational Psychology aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is veelgevraagd docent Systemisch Veranderen bij leidende trainingsorganisaties voor managers en adviseurs.

LinkedIn

Professor Dr. Freek Peters, Hoogleraar Contextueel Leiderschap 

Januari 2025

Freek Peters is organisatiepsycholoog en adviseur voor private en de publieke organisaties. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding, ontwikkeling en beoordeling van management en bestuur. Naast zijn werk als hoogleraar is hij al ruim dertig jaar als adviseur verbonden aan de Galan Groep in Baarn.

In 2011 promoveerde hij op het vraagstuk van de hedendaagse leiderschapseffectiviteit in relatie tot de strategische opgave van een organisatie. Vanaf 2014 is hij hoogleraar Contextueel Leiderschap aan Tilburg University, waar hij zich bezighoudt met het leiderschap van de toekomst en de betekenis daarvan voor het hier en nu.

freekpeters.eu

Gerda van Dijk

Professor Dr. Ir. Gerda van Dijk, Hoogleraar Publiek Leiderschap en samenleving

Januari  2025

Gerda van Dijk is zelfstandig consultant, gastdocent en spreker. Ze is Hoogleraar Publiek Leiderschap en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarvoor was ze directeur van het Zijlstra Centrum voor Leiderschap van de VU, en hoogleraar aan de Tilburg University. Gerda heeft zich gespecialiseerd in strategie-, leiderschap- en organisatie-ontwikkeling. 
Zij benadert organisatievraagstukken vanuit een ecologisch perspectief waarbij dynamiek, samenhang van alle onderdelen van een systeem,  continue verandering  en aanpassing ten behoeve van continuiteit belangrijke thema’s  zijn.

gerdavandijk.nl

Professor Dr. (em) Thijs Homan,  hoogleraar Change and Implementation

Maart 2025

Thijs Homan (1957) is hoogleraar Change and Implementation. Werkte bij de Open Universiteit en bij het Centre for Leadership and Personal Development van Universiteit Nyenrode. Hij doet onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van organisaties, publiceert een veelvoud aan artikelen en schrijft boeken. Tevens is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt complexe veranderingstrajecten en geeft trainingen en opleidingen op het terrein van verandermanagement. 

Bosno_ Jelger Spijkerboer

MSc. Jelger Spijkerboer, Veranderkundige, adviseur, auteur en docent

Maart 2025

Jelger Spijkerboer is gespecialiseerd in verandervraagstukken. Vanuit zijn eigen bureau Vakwerk Advies is hij adviseur en docent bij de topbureaus op gebied van management ontwikkeling. Hij onderzoekt en adviseert over gedrag en patronen in organisaties die vervreemd lijken te zijn van de essentie, en de bedoeling.

LinkedIn

Theo Hendriks, storyteller, auteur en spreker

April 2025

Theo Hendriks is verbonden als associé aan Bex*communicatie in Amsterdam, en zijn eigen adviesbureau Theo Hendriks Corporate Storytelling. Hij schrijft corporate stories en helpt ondernemers, bestuurders, leiders en starters bij het (her)vinden van hun eigen, tot de verbeelding sprekende verhalen die boeien en inspireren. Verhalen waarmee ze visie, ideeën en plannen volop tot leven wekken. Verhalen die het hoofd, maar ook hart en handen weten te raken, de bedrijfstrots vergroten, verandering versnellen en vernieuwing stimuleren.

theohendriks.nl

Theo-Hendriks
Serge van Rooij

Serge van Rooij, expert op gebied van communicatie

April 2025

Serge van Rooij is directeur bij Bex Coaching & Training. Ruim 25 jaar expert op gebied van communicatie. Hij is specialist o.g.v. presentatie- en mediatraining en storytelling, trainde bestuurders, managers en medewerkers van vele Nederlandse multinationals, en overheden.

bexcommunicatie.nl

Professor Dr. René ten Bos, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen

Mei 2025

Professor Dr. René ten Bos (1959,) is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit, en als columnist aan het FD, schrijft in NRC, Trouw enz. Van 2017 tot 2019 was hij  Denker des Vaderlands. Ten Bos is voornamelijk geïnteresseerd in kritisch management theorieën en heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie ethiek, strategisch management en genderstudies. Ten Bos is een bekende spreker voor zowel academisch als management publiek. Zijn kijk op de bureaucratie publiceerde hij in zijn boek ‘Bureaucratie is een inktvis’. In 2017 verscheen zijn boek ‘Dwalen in het antropoceen’ waarin hij constateert dat we leven in grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwesties. Sindsdien volgden nog vele boeken en publicaties. 

renetenbos.nl

De inleiders van Bosno zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en vooraanstaande consultancy bureau’s. Ze zijn autoriteit op hun vakgebied.

Wij werkten ook met:

Drs. Leike van Oss > LinkedIn

Msc. Marcel van Assen > LinkedIn

Drs. Jaap Peters > LinkedIn

Prof. dr. Geert de Jong > LinkedIn

Prof. Dr. Ir. Matthieu Weggeman> LinkedIn

Dr. Ben Tiggelaar 

Drs. Hanke Lange> LinkedIn 

Wouter Hart > LinkedIn

Dr. Henk Oosterling > Website

Bert van Dijk > LinkedIn

Prof. Dr. Ir. Rik Maes > Website

Prof. Dr. Lidewey van der Sluis > Website

Drs. Dick Rijken > LinkedIn

Drs. Harry van Irsel > LinkedIn