intercompany

Leren van en met elkaar, kwaliteit zonder winst oogmerk, al ruim 40 jaar.

Intercompany staat voor een opleidingsconcept waaraan verschillende organisaties actief zijn betrokken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van de opleiding, en het plaatsen en begeleiden van deelnemers. In verschillende rollen participeren zij in het programma: ze zijn actief betrokken als opdrachtgever van de strategische praktijkopdracht, stellen HR of lijnmanagers aan als leercoach, vervullen een rol als bestuurslid van de stichting, wonen bijeenkomsten bij, maken deel uit van het BOSNO netwerk. De programmamanager en het secretariaat zorgen voor het vormgeven van de leergangen, inclusief inhoud, inleiders, faciliteiten, locaties, inschrijven etc.

Bosno Intercompany learning heeft een ideologisch vertrekpunt: je leert van en met elkaar op hoog kwalitatief niveau. Daar past de non-profit gedachte bij zoals de stichting in 1978 is opgezet. Hoogwaardige opleidingen zonder winstoogmerk, tegen zeer lage tarieven.

Bosno staat voor Bedrijfsopleidingen van Nederlandse samenwerkende organisaties, opgericht door Nederlandse multinationals. Inmiddels is er een mix van partners, bedrijven en overheden. Leren van en met elkaar is nog steeds de basis, met hoge kwaliteit, zonder winst oogmerk.