Van 6 NOVEMBER 2024 tot en met 23 mei 2025

In de leergang trek je groepsgewijs langs theoretisch inzicht m.b.t. organisatie, strategie, business modellen, governance, veranderkunde, gedrag, filosofie, ethiek en psychologie. 

In teamverband van 4 à 6 deelnemers werk je aan de opdracht, doet onderzoek, je leest documentatie, boeken, houdt interviews, organiseert workshops, en je schrijft samen aan een eindadvies, dat je ook presenteert op de laatste dag. Je ontvangt dan een certificaat van deelname.

Je verdiept je ondertussen in je eigen stijl, talent, en leiderschap om aan verandering vorm te geven.

Het geleerde kan je meteen toepassen. Niet alleen in de opdracht, maar ook direct op je eigen werkplek, in je rol als manager.

een leergang als een trektocht

We gaan uit van ca. 30 deelnemers, verdeeld over 2 groepen met elk 3 à 4 teams. 

De leergang beslaat een periode van 7 maanden, zie onder. Er zijn: 

  • 3 kennismakingsdagen
  • 10 college dagen
  • 4 bedrijfsbezoeken
  • 1 dag voor afsluiting en presentaties
  • 1 terugkomdag

De eerste bijeenkomst is een gezamenlijk bijeenkomst van 3 dagen met ca. 30 deelnemers. Het is een programma voor kennismaking door middel van bijzondere activiteiten, kunst, persoonlijke verhalen, oefening en dialoog. 

De programmamanager heeft vooraf de verschillende opdrachten ingedeeld en teams samengesteld. Bij gemengde teams wordt het team gevormd met c. 4 deelnemers van verschillende werkgevers. Bij bedrijfsteams is het team reeds bij aanmelding opgegeven door de werkgever. Na de kennismaking splitst de groep zich in tweeën, met verschillende lesdata en met een parallel programma.

Bedrijfsbezoeken en de colleges vanaf april zijn voor beide groepen tegelijk. Een bedrijfsbezoekdag wordt door jou met je collega deelnemers van jouw organisatie zelf georganiseerd op een locatie van je werkgever. De overige bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiehotel Kaap Doorn in Doorn, in Akoesticum Ede of online.  

Indien beperkingen gelden als gevolg van overheidsmaatregelen vervallen de overnachtingen, en vinden colleges online plaats via Zoom. Vooraf en tussendoor zijn er opdrachten en/of vooraf opgenomen videocolleges ter voorbereiding. 

Progamma 2024/2025

 

ONDERDEEL

Groep 1

Groep 2

Blok 1:

Kick off

Kennismaken, ontmoeten, anders kijken, team- en opdrachtkeuze, opdelen in twee groepen met een identiek programma, op verschillende data*.

Met: Dr. Leonique van Tol,
Drs. Greet L’Hermitte en anderen

 

 

6+7+8 november 2024

 

 

6+7+8 november 2024 

     

Blok 2:

Colleges Re-framing, krachtenvelden, strategie en samenwerken

   

Reframing, krachtenvelden en vraagtechniek

 

Teamwerk; strategie; samenwerken

 

Met: Prof. Ir. Matthijs van Dijk,
Drs. Ir. Jan den Hollander, MSc. Ricardo Uijen en Drs. Edwin Kaats.

14+15 november 2024

 

28+29 november 2024

21+22 november 2024

 

12+13 december 2024

     

Blok 3:

Organisaties als levende systemen, contextueel leiderschap

   

Interveniëren in complexe dynamieken met systeemopstellingen;

Leiderschap in een complexe samenleving.

 

Organisaties als ecosystemen, 
ontwikkeling, waarden en leiderschap*

 

Bedrijfsbezoek*

 

Wandeling leerdoelen, in eigen tijd, 1 uur  terugkoppeling ’s middags 

 

Met Drs. Wieger Janse,  Prof. Dr. Freek Peters en Prof. Dr. Ir. Gerda van Dijk

9+10 januari 2025

 

 

 

24 januari 2025

 

7 februari 2025

 

13 februari 2025

 

 

 

16+17 januari 2025

 

 

 

24 januari 2025

 

7 februari 2025

 

13 februari 2025

 

 

 

     
Blok 4:

Effectief veranderen
   

 

Organisatie dynamica; veranderkundige interventies

 

Bedrijfsbezoek*

 

Met: Prof. Dr. Thijs Homan en MSc. Jelger Spijkerboer

 

13+14 maart 2025

 

28 maart 2025

 

20+21 maart 2025

 

28 maart 2025

     

Blok 5:

Het verhaal van de opgave

   

Bedrijfsbezoek* (geen overnachting)

Voorbereiding en presenteren*

 

Met: Theo Hendriks en Serge van Rooij

10 april 2025

11 april 2025

 

10 april 2025

11 april 2025

 

     

Blok 6:

De samenleving in breder perspectief, Presentaties

   

Filosofie en ethiek*

Eindpresentaties en afsluiting*

Met Prof. Dr. René ten Bos 

Begeleiders en opdrachtgevers

22+23 mei 2025

 

22+23 mei 2025

 

     

Terugkomdag / bedrijfsbezoek alle deelnemers*

 

2 oktober 2025

 

Legenda

  • + met overnachting
    * met alle deelnemers samen. 

  • Wijzigingen voorbehouden.

Download/lees hier de brochure

Vragen over het programma?

Bel Franc Heijke op +31 (0)6 510 952 45 of stuur een mail naar: programmamanager@bosno.nl

Vragen over het programma?

mail Bel