Het bestuur van Bosno

Bosno is een unieke non-profit opleidingsorganisatie die zich sinds 1978 onderscheidt door het kleinschalig karakter, met een uniek concept m.b.t. samenwerken en samen leren. De enige overhead wordt gevormd door het bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Bestuurstaken zijn onbezoldigd.

Het bestuur ziet toe op de organisatie en bedrijfsvoering van de stichting, de kwaliteit van het programma, concept en uitvoering en op aanstelling van medewerkers. De uitvoering is in handen van de programma manager, ondersteund door een secretariaat en enkele specialisten o.g.v. administratie, communicatie en inhoud van de leergangen.

Het bestuur vergadert ca. 4 x jaar. De penningmeester ziet toe op administratie, doet betalingen e.d. en heeft daardoor maandelijks enkele uren inzet.

Bestuursleden representeren hun achterban door de strategische positie die zij innemen in hun organisatie, onderschrijven de waarde van samenwerking op gebied van leren en organiseren conform de principes van Bosno en dragen deze uit in hun netwerk.

Sander Eijgenraam

Directievoorzitter |  Movares Groep BV

Voor Sander Eigenraam, CEO bij Movares, is zijn eigen training in 2004/2005 bij BOSNO voor hem ‘de eerste training die er echt toe deed’. ‘Ik heb daar leren nadenken over dingen die ik eigenlijk al had geaccepteerd’, aldus Eijgenraam. Hij typeert Bosno als een Intercompany opleiding waarbij het ‘al doende leren’ centraal staat. ‘Voor grote organisaties is het belangrijk om dit goed te organiseren, gelet op de dynamiek in de samenleving.

Sander-Eijgenraam
linkedin sander
Ralph van Lit
linkedin Ralph

Ralph van Lit

Penningmeester | Manager Recruitment en loopbaan centrum bij Prorail

“Ik ben geboeid door ontwikkeling, van mens en organisatie. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is waar ik mij aan verbind. In de huidige dynamiek is het van belang om de juiste mensen te vinden en te houden. Dat doe je door hen in de gelegenheid te stellen zich permanent te ontwikkelen en te leren conceptueel te denken in combinatie met situationeel handelen en initiatief nemen. Dat zijn ook mijn kenmerken, en ik draag deze graag uit”

Hans Pieter Stekelenburg

Secretaris |  Ministerie van binnenlandse zaken

“Als bestuurslid wil ik bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding en het uitbreiden van het netwerk van aangesloten organisaties.​ Samenwerken is een basis kwaliteit als je schakel bent tussen de interne en externe omgeving van je werk, zoals ik. Ook voor mijn privé activiteiten in de toneelwereld, is samenwerken een must, evenals flexibiliteit, anders kijken en leren van elkaar. Dat zie ik terug in het hele dna van Bosno, hetgeen ik van harte ondersteun.”

linkedin hans pieter
Ingrid-de-van-der-Schueren
linkedin ingrid

Ingrid de van der Schueren

Lid Programmaraad |  Ministerie van Defensie

“Als hoofd van het cluster Management Development (MD) burgerpersoneel bij het Ministerie van Defensie ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van MD-beleid en instrumenten voor loopbaan- en competentiemanagement voor de (sub)top van de defensieorganisatie. De coördinatie en de begeleiding van rijkstrainees valt tevens onder verantwoordelijkheid van dit cluster. Als lid van de Programmaraad van BOSNO denk ik graag mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van de leergang Perspectief in Ontwikkeling van Bosno. Toen ik zelf deel nam heb ik geleerd dat het niet alleen gaat om het ‘wat’ maar vooral om het ‘wie’. Het netwerk en de actoren kennen is vanzelfsprekend bij Bosno.