Het bestuur van Bosno

Sander Eijgenraam

voorzitter |  Directievoorzitter Movares Groep BV

Voor Sander Eigenraam, CEO bij Movares, is zijn eigen training in 2004/2005 bij Bosno voor hem ‘de eerste training die er echt toe deed’. ‘Ik heb daar leren nadenken over dingen die ik eigenlijk al had geaccepteerd’, aldus Eijgenraam. Hij typeert Bosno als een Intercompany opleiding waarbij het ‘al doende leren’ centraal staat. ‘Voor grote organisaties is het belangrijk om dit goed te organiseren, gelet op de dynamiek in de samenleving.

Sander-Eijgenraam
linkedin sander
Ralph van Lit
linkedin Ralph

Ralph van Lit

Penningmeester | Manager Career Development Center & HR Services Prorail

“Ik ben geboeid door ontwikkeling, van mens en organisatie. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is waar ik mij aan verbind. In de huidige dynamiek is het van belang om de juiste mensen te vinden en te houden. Dat doe je door hen in de gelegenheid te stellen zich permanent te ontwikkelen en te leren conceptueel te denken in combinatie met situationeel handelen en initiatief nemen. Dat zijn ook mijn kenmerken, en ik draag deze graag uit”

Yvonne van der Stelt

Secretaris |  Plv. directeur operaties Douane

“Leren en ontwikkelen is altijd onderdeel geweest van mijn denken en handelen, ingegeven door mijn onderzoekende aard. Ik geloof er in dat je daarbij geen kansen onbenut moet laten. Een aantal jaren geleden heb ik dan ook zelf de Bosno leergang gevolgd. Als bestuurslid wil ik eraan bijdragen dat nog meer mensen zich kunnen ontwikkelen met dit unieke opleidingsconcept. De degelijke leerervaring, het inkijkje in andere organisaties, de uitbreiding van het netwerk  en het samenwerken met mensen uit andere organisaties. Het heeft mij een steviger basis gegeven om vervolgstappen in mijn loopbaan te zetten. Dat  wens ik ook anderen toe.”

linkedin Yvonne
Yvonne van der Stelt
Ingrid-de-van-der-Schueren
linkedin ingrid

Ingrid de van der Schueren

Lid Programmaraad |  Ministerie van Defensie

“Als hoofd van het cluster Management Development (MD) burgerpersoneel bij het Ministerie van Defensie ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van MD-beleid en instrumenten voor loopbaan- en competentiemanagement voor de (sub)top van de defensieorganisatie. De coördinatie en de begeleiding van rijkstrainees valt tevens onder verantwoordelijkheid van dit cluster. Als lid van de Programmaraad van Bosno denk ik graag mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van de leergang Perspectief in Ontwikkeling van Bosno. Toen ik zelf deel nam heb ik geleerd dat het niet alleen gaat om het ‘wat’ maar vooral om het ‘wie’. Het netwerk en de actoren kennen is vanzelfsprekend bij Bosno.