Werkcolleges

In de Bosno management leergang heb je in teamverband een trektocht gemaakt langs een aantal theorieën, met een divers aantal onderwerpen en inleiders over leiderschap, organisatie en veranderkunde. 

Tijdens de werkcolleges bieden we daarop een verdieping. 

Voor het thema Samenwerken is een verdiepend college ontwikkeld met de eigen casus als vertrekpunt. Ze zijn bedoeld voor alumni en collegae die actief zijn betrokken in netwerken en allianties en die samen willen leren om samenwerking  optimaliseren.

Werkcollege 'samenwerken' Data, Tarief, Locatie Programma Inleiders Aanmelden

Eéndaagse colleges Samenwerken

o.l.v. Edwin Kaats en Janneke Steijns

Inzicht en interventies in één dag

In één dag gaan deelnemers onder leiding van Edwin Kaats, of Janneke Steijns met elkaar aan de slag aan de hand van een eigen actuele casus om te leren over dynamiek, rollen, patronen, hittepunten, en de juiste interventies in netwerken, allianties en strategische partnerships. We werken in kleine groepen, met veel interactie, creatieve werkvormen, ervaringsdelen en reflectie.

Resultaat

 • Je leert hoe je een samenhangende analyse en beoordeling kunt maken van een samenwerking
 • Je verwerft verdiepend inzicht in de dynamiek van complexe samenwerkingssituaties
 • Je leert hoe je een alliantie of netwerk professioneel kunt organiseren en het proces vorm kunt geven
 • Je verwerft een set aan interventie mogelijkheden voor de eigen casus gericht op het verbeteren van de samenwerking
 • Een (hernieuwde) ontmoeting met oud-deelnemers 
 • Energie en inspiratie voor de eigen werkpraktijk

Data, tarief, locatie en voorwaarden

 • Datum: 9 februari 2023
 • Tijd: van 09.00 – 17.30 uur, incl. lunch en borrel
 • Locatie: Quinton House, Nieuwegracht 60 in Utrecht
 • Tarief: € 750,- p.p.

Tarieven zijn excl. BTW. 

Na je aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf ontvangst van je inschrijving. Annuleer je je inschrijving na 14 dagen dan worden de volledige kosten van € 795,- in rekening gebracht. Annuleringskosten zijn niet van toepassing indien een vervangende deelnemer door dezelfde werkgever wordt aangemeld. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, behouden we ons het recht voor het werkcollege te verplaatsen of niet door te laten gaan. In dat geval volgt een creditnota voor het gehele bedrag.

Bijzonderheden in verband met Corona e.d.:
Indien door overheidsmaatregelen colleges niet fysiek kunnen worden gerealiseerd, zal het programma worden aangepast met een online programma in Zoom. Een creditnota voor de verblijfskosten volgt alleen indien de locatie aanbieder aan Bosno geen kosten in rekening brengt. Een mogelijke creditering is niet van toepassing indien werkgevers uitgebreidere beperkingen opleggen dan de overheid voorschrijft.

HET DAGPROGRAMMA

Voorbereiding

Invullen van een quick scan voor een eigen casus.

Programma

9.00 Opening en korte kennismaking 

 • Rondje namen, organisatie
 • Toelichting programma en spelregels

9.15 Terugblik op de eerdere training leiderschap in samenwerken

 • Korte terugblik op het Common Eye model
 • In gesprek met de groep over verdiepende vragen en praktijkervaring met samenwerken 
 • Eventueel kunnen we hierbij nog werken met de cartoons: Wat is de samenwerkingsdynamiek die jij tegenkomt?
  • De kaarten kunnen we gebruiken aan het einde van de dag. 
 • Het werkboek geldt als leidraad

11.00 Koffie

11.15 Werkvorm: QuickScan op Samenwerken

 • In kleine groepen gaan we in gesprek over jouw casus: wat is je diagnose aan de hand van de vijf invalshoeken? Wat speelt er in jouw samenwerking? 
 • Kom met elkaar tot de kernvraag: Waar zit het hittepunt in jouw casus?
 • We verzamelen deze hittepunten voor de intervisieoefening aan het einde van de middag

12.15 Lunch

13.00 Werkvorm: Vier soorten luisteren

 • We gebruiken het hittepunt uit de eigen casus als basis voor de oefening

13.15 Verdieping op belang van constructieve interactie in samenwerkingsverbanden

 • Aan de hand van filmpjes van interviews en gesprekken onderzoeken we patronen in interactie
 • We verdiepen op de waarde van de constructieve dialoog en hoe jij daar in de praktijk aan kan bijdragen
 • Daarna in gesprek over eigen casuïstiek en herkenning

14.15 Werkvorm: Rollen in netwerkleiderschap; wat is jouw voorkeursrol? 

 • In kleine groepen spelen we het spel Netwerkleiderschap
 • We gaan aan de hand van stellingen in gesprek over de verschillende rollen in netwerkleiderschap en ieders voorkeuren daarin. 
 • Hoe herken je dit ook in jouw samenwerkingsverbanden? 

14.45 Nabespreking en toelichting op de theorie van netwerkleiderschap 

15.15 Koffie

15.30 Werkvorm: Interventies voor jouw casuïstiek

 • We werken in groepen. Ieder licht kort nog even zijn casus toe en eindigt met zijn hittepunt en ik- vraag
 • De andere adviseren de casusinbrenger over wat te doen als volgende stap in deze samenwerking, welke interventie kan jij toepassen? 
  • We gebruiken hiervoor de interventiekaarten, in een digitale tool
  • De deelnemers kiezen twee interventies uit voor de ander, één die past binnen het repertoire van de deelnemer, en één die wat meer buiten de comfortzone ligt
  • Ieder licht zijn keuze en daarmee advies aan de ander toe. 
  • De ontvanger kiest uit de gegeven adviezen de best passende en licht zijn keuze toe

16.30 Plenair nabespreken van de adviezen en door vertalen naar algemene lessen voor interventies in samenwerkingsverbanden.

 • Leg jouw belangrijkste les aan jezelf vast op de kaart met cartoon, wij sturen hem naar je toe
 • Laatste vragen bespreken

17.00 Afsluiting en borrel 

DE Inleiders

Edwin Kaats

edwinkaats.nl

Drs. Edwin Kaats

Edwin Kaats is organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken m.b.t. samenwerking. Het verbinden van mensen en organisatie is zijn passie. Hij draagt bij tot het beter functioneren van samenwerkingsverbanden tussen organisaties door erover te adviseren, door procesregie en door te doceren, onderzoek te doen en erover te publiceren. Hij promoveerde op het proefschrift Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken uit bestuurlijk perspectief (2008), samen met Wilfrid Opheij, met wie hij ook bureau Common Eye oprichtte.

Bosno_Janneke Steijns

LinkedIn Janneke

Drs. Janneke Steijns

Janneke Steijns studeerde Gezondheidswetenschappen, Business Economics en Executive Teamcoaching. Als adviseur heeft ze de afgelopen jaren vele samenwerkingsverbanden begeleid. Niet alleen op bestuurlijk en beleidsmatig niveau, maar ook op de werkvloer. Tussen professionals dus. 

‘Ik geloof in het oprechte gesprek tussen partijen waarin men met elkaar in openheid durft te spreken over de gezamenlijke ambitie om het goede te doen voor mensen enerzijds en de belangen van de eigen organisatie anderzijds. Mijn rol daarbij is facilitator, om te komen tot dat goede gesprek. Dat betekent reflecteren, samenvatten en vooral zorgen dat men goed naar elkaar luistert.’

 

MELD JE HIER AAN VOOR HET WERKCOLLEGE SAMENWERKEN