Jubileum BOSNO 40 jaar

Sprekers waren Luitenant Generaal B.d. Mart de Kruif, oud-commandant der Landstrijdkrachten, en commandant in Zuid- Afghanistan. Zijn thema betrof leiderschap in crisis situaties, waarbij de samenwerking met maatschappelijke partners onontbeerlijk is voor herstel van het evenwicht in de samenleving. Alexander Rinnooy Kan sprak over de toekomst van werk, werkgeverschap en ontwikkeling van organisaties en mensen. Globalisering en digitalisering vragen om flexibele organisaties en medewerkers. Dat is de inzet voor de toekomst, en voor opleiders zoals Bosno. 

BOSNO besteedt aandacht aan haar 40-jarig jubileum in de mooie 18e-eeuwse buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. De bijeenkomst voor directies en bestuurders en andere betrokkenen, staat in het teken van de ‘werkgever van morgen’. Het gezelschap is bijeen in de voormalige Raadszaal, om te luisteren naar de visies van Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan en Prof. Dr. René ten Bos en hierover aan tafel verder te discussiëren.

Lees het verslag van Alexander Rinnooy Kan op BOSNO dialoogdiner over ‘de werkgever van overmorgen’ hier.

 

Geef een reactie